Now showing items 171-190 of 1474

  • Dagens unge førstegangsledere 

   Solvang, Charlotte; Syverstad, Mari; Fuller-Gee, Kari Kristine Huvestad (Bachelor thesis, 2012-01-27)
  • Dårlige tider for godt nytt? 

   Krabseth, Jonas; Austdal, Andreas; Grevle, Marte (Bachelor thesis, 2015-10-15)
   I denne oppgaven tar vi på oss rollen som forskere og tar en nærmere titt på om positive finansielle presseoppslag knyttet til DNB kan ha negative konsekvenser på forbrukernes holdninger, og om dette igjen kan føre til et ...
  • De nye samfunnspåvirkerne 

   Machlar, Stine (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven tar jeg for meg hvordan sosiale medier har gitt mennesker makt til å påvirke samfunnet. Målet med reportasjen er å gi et innblikk i og en forståelse av hvordan sosiale medier kan bidra til samfunnspåvirkning. ...
  • Decision-making in innovation 

   Stenhaug, Odd Magne; Lyssand, Cato; Green, Christian (Bachelor thesis, 2013-12-05)
   Bakgrunn for oppgaven bunner ut i en interesse for innovasjon og hvordan beslutninger rundt dette tas i bedrifter. Vi utforsker hvilke erfaringer næringslivsledere har med beslutningsprosesser når det gjelder å ta i bruk ...
  • Deichmanske studentboliger 

   Svendsrud, Marianne (Bachelor thesis, 2016-11-03)
  • Deltamethrin resistance in the salmon louse, Lepeophtheirus salmonis (Krøyer): Maternal inheritance and reduced apoptosis 

   Bakke, Marit Jørgensen; Agusti-Ridaura, Celia; Bruusgaard, Jo C.; Meenakshi Sundaram, Arvind Yegambaram; Horsberg, Tor Einar (Journal article; Peer reviewed, 2018-05-31)
  • Demenslandsby - Livet i sentrum 

   Moestue, Emilie Marie (Bachelor thesis, 2018-09-25)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg en påbegynt demenslandsby for personer med demens, og hvordan jeg som interiørarkitekt kan bidra til å påvirke personer med demens boform. Se for deg at kroppen gradvis endres. Du mister ...
  • Den ideelle reisen – motivasjon og behov 

   Gundersen, Katarina; Jakobsen, Martine Eriksson (Bachelor thesis, 2015-10-13)
   Formålet med denne avhandlingen er å se om reisemønsteret har endret seg over tid og eventuelle faktorer som har endret seg. For å kunne kartlegge dette har vi først sett på ulike reisemotiver, altså hva som får turistene ...
  • Den potensielle effekten av probiotika ved behandling av overvekt og fedme 

   Solaas, Susanne Aune; Brenne, Inga (Bachelor thesis, 2018-10-03)
   Bakgrunn: Overvekt og fedme anses i dag som en av de viktigste helseutfordringene i verden. Dagens vektreduksjonsstrategier gir beskjedne resultater på varig vekttap, og det forskes derfor på nye metoder for vektreduksjon. ...
  • Den som ikke er med er imot? - En casestudie om håndtering av motstand mot endring på et storsykehus i Norge 

   Holmboe, Maria; Frøseth, Marthe (Bachelor thesis, 2016-11-10)
   Temaet for denne bacheloroppgaven er motstand mot endring og intern kommunikasjon, med et fokus rettet mot endringsprosesser i norsk helsevesen. Det virker som at endring er et økende fenomen i helsevesenet og i organisasjoner ...
  • «Den som lærer av sine tap, vinner mye»: en bacheloroppgave om varsling og organisasjonsmessig læring i politietaten 

   Andersen, Lena Kvernberg; Bergh, Marit Johanne Halvorsen; Klokset, Kaia (Bachelor thesis, 2017-10-25)
   I 2014 opplevde politiet sin aller første store varslingssak, Monika-saken. I etterkant av Monika-saken har politiledelsen fått sterk kritikk for sin håndtering av varslene som kom i forbindelse med saken. To år senere ...
  • Den suprapleurale membranen og de suprapleurale ligamentene 

   Svarve, Marie Elise; Einstabland, Silje (Bachelor thesis, 2015-09-29)
   Den suprapleurale membranen og de suprapleurale ligamenter er noen strukturer med mange navn. Strukturen ble først beskrevet i 1846 av Francis Sibson som da undersøkte respirasjons strukturer til dyr og mennesker. I dag ...
  • Den ultimate guiden for mobilhandel 

   Westre, Mari; Wien, Sarah Elisabeth; Ølstøren, Merethe (Bachelor thesis, 2015-10-23)
   Vi hadde over lengre tid ergret oss over dårlige nettbutikk løsninger når vi surfet på mobil og nettbrett. Når dagen for valg av tema for bacheloroppgaven kom, valgte vi å utnytte denne muligheten. Vi ønsket å lage en guide ...
  • Designets rolle for salg av snus: En kvalitativ undersøkelse på påvirkningsfaktorer til snusforbruk 

   Jakupi, Valbona; Johansen, Linn Kristine (Bachelor thesis, 2017)
   Med innføring av standardiserte tobakksemballasjer, ble vår interesse fanget av argumentasjonen bak den nye lovbestemmelsen; at unge blir påvirket til å ville prøve snus på grunnlag av snusboksens design. Vi ønsket å ...
  • Destinasjonsimage. En casestudie om hvordan informasjonsinnhenting på nett påvirker Norges image som destinasjon. 

   Håvoll, Christine Hafnor; Weibye, Martin; Roberts, Pernille (Bachelor thesis, 2014-10-28)
   Til tross for at forskning vedrørende imagedannelsesprosessen er intensivert de siste årene er det fremdeles sider ved fenomenet som er lite utforsket. Deriblant hvordan de ulike informasjonskildene påvirker imagedanne ...
  • Destruktiv ledelse En kvantitativ studie om kjønnsforskjeller i oppfattelsen av destruktiv lederatferd 

   Andersen, Anette Trosten; Åslie Sara, Kristine; Solvang, Annelene (Bachelor thesis, 2017-10-11)
   Vår interesse for ledelse og de negative aspektene ved det var utgangspunktet for denne bacheloroppgaven. Tidligere er det forsket lite på destruktiv ledelse sett i sammenheng med kjønn. Destruktiv ledelse bør ses på som ...
  • Det avgjørende konkurransefortrinnet - En studie av faktorer som påvirker en selgers prestasjon 

   Nordvold, Martin; Opsalhagen, Stian; Knutson, Bjørnar (Bachelor thesis, 2015-10-20)
   Denne bacheloroppgaven har som hensikt å presentere faktorer som påvirker selgers prestasjon. For å besvare dette har vi valgt problemstillingen: ”Hvilke faktorer påvirker en selgers prestasjon?” I salgssammenheng kan ...
  • Det digitale paradigme: Et skifte i kvalitetsdimensjoner 

   Knigge, Angelika; Johnson, Eivind Aamodt; Mjærum, Nikolai (Bachelor thesis, 2017)
   Denne oppgaven tar utgangspunkt i Sussnas (2015) fire dimensjoner for digital servicekvalitet. For å belyse hvilke faktorer som har størst påvirkning på tilfredshet og lojalitet hos brukerne til bedriftene Google, Facebook ...
  • Det ekstroverte idealet 

   Lahn-Johannessen, Marikken; Mysen, Ann-Helene; Flatøy, Kristine (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg personlighetstrekket ekstroversjon – introversjon med hensyn til rekrutteringsprosesser og stillingsannonser. Vi har i tillegg et fokus på hvordan informantene opplever disse motsetningene ...