Now showing items 781-800 of 1474

  • Kaape : Hvordan kan teknikker fra merkevarebygging og posisjonering gjøre Kaape til en sterk merkevare i Norge? 

   Hogstad Larsen, Steffen; Rødal Tomren, Josefine; Gundersen, Nicoline (Bachelor thesis, 2020-06)
   I oktober 2019 la Statistisk Sentralbyrå frem oppdaterte tall på nyetablerte foretaks overlevelse og vekst, der vi kunne lese at kun 29,8% av alle nyetablerte bedrifter fortsatt er aktive etter fem år. Vi har på bakgrunn ...
  • Kaffebarer i Oslo 

   Ness, Celine; Eilertsen, Petter; Ryhjell, Magnus F. (Bachelor thesis, 2012-11-28)
  • Kampen om dagligvarekundene 

   Jakobsen, Lotte; Haugan, Kaja; Jensen, Karoline Mariann (Bachelor thesis, 2017-10-09)
   Det er stor konkurranse blant norske dagligvarekjeder, og Norge er et av de landene i Europa med høyest butikktetthet. Likevel er nordmenn generelt ikke særlig lojale, på bakgrunn av dette har vi valgt å undersøke hvilke ...
  • Kan akupunktur redusere symptomene på mild depresjon? 

   Rolstad, Linn Elisabeth (Bachelor thesis, 2016-04-19)
   Bakgrunn Depresjon er en psykisk tilstand som kan komme til uttrykk i fysiske plager. Noen pasienter ønsker å bli hørt og trodd, og har behov for en samtale vel så mye som den fysiske behandlingen. Med den erfaringen ble ...
  • Kan diabetes mellitus type 2 kureres på grønn resept? 

   Andresen, Lena; Spansdahl, Therese (Bachelor thesis, 2017-09-20)
   Bakgrunn: Det har de siste tiårene vært en kraftig økning i prevalensen av diabetes mellitus type 2. I dag er det en av de ledende årsakene til død, og kostnadene knyttet til diabetes er tredoblet de siste 15 årene. Kosthold ...
  • Kan doping føre til styrket merkeverdi? Et kvalitativ studie om påvirkning 

   Fjellholt, Cecilie Sofie; Holtan, Caroline; Jensen, Emily Boserup (Bachelor thesis, 2017)
   Dopingsaken til Therese Johaug har blitt mye omtalt helt siden den ble kjent for offentligheten i oktober 2016. Therese befinner seg da i en situasjon hvor dette kan skade henne rykte, troverdighet og merkevare. Et annet ...
  • Kan en festival bidra til destinasjonsutvikling? 

   Wold, Martine Svendsen; Søgnen, Tina Victoria (Bachelor thesis, 2014-10-14)
   Vår oppgave omhandler samspill mellom en destinasjon og en festival. Vår problemstilling er som følger: Er samspill mellom en destinasjon og en festival avgjørende for destinasjonsutvikling? Formålet med oppgaven er å ...
  • Kan en verdibasert prisstrategi påvirke publikumsutviklingen for Tippeligaen? 

   Buli, Harald; Egge, Thomas; Bruun, Martin (Bachelor thesis, 2013-12-17)
   Bakgrunn for oppgaven kommer fra en delt interesse og lidenskap for både Revenue Management og fotball. Vi har observert den negative utviklingen blant oppmøte av tilskuere på kamper i Tippeligaen og tenkte at det var ...
  • Kan fysisk aktivitet påvirke KOLS? - en litteraturstudie 

   Ellingsen, Simen; Øiseth, Karianne (Bachelor thesis, 2015-09-30)
  • Kan hotellenes direkte distribusjon øke ved innføring av bedrede lojalitetsprogrammer eller teknologiske løsninger? 

   Gundersen, Kristin; Ramfjord, Kaja; Sundvoll, Miriam Fuglesang (Bachelor thesis, 2017)
   I denne oppgaven har vi valgt å se nærmere på om hotellene kan øke sin direkte distribusjon ved forbedring av deres lojalitetsprogrammer og bedring av teknologien på deres nettsider. Bakgrunnen for oppgaven er i hovedsak ...
  • Kan hylleplassering fungere som subliminal markedsføring i norsk dagligvarehandel? 

   Rønning, Håkon Larsen; Haug, Henrik; Lyngseth, Trym Sebastian (Bachelor thesis, 2014-10-15)
   Problemstillingen i denne oppgaven er: ”Kan hylleplassering fungere som subliminal markedsføring i norsk dagligvarehandel?”. Gjennom denne problemstillingen ønsker vi å belyse et emne det er forsket lite på i Norge. Vi ...
  • Kan ledere påvirke organisasjonskulturen? 

   Fernandez Sanna, Kjell Stefan (Bachelor thesis, 2020)
   Temaet jeg har valgt for oppgaven omhandler hvordan ledere i norske kommuner opplever å kunne påvirke organisasjonskulturen i sin enhet. Jeg har undersøkt hvordan seks informanter opplever dette; hvordan de kan påvirke ...
  • Kan ny teknologi erstatte forretningsreiser som et miljøetisk tiltak? 

   Molnes, Henrikke (Bachelor thesis, 2016-11-11)
   Hensikten med denne undersøkelsen var å rette mer fokus på norske bedrifters reisevirksomhet. Jeg ønsket å finne ut av hvilke behov bedrifter har for å reise, og om disse reisene egentlig er nødvendig. Transportsektoren ...
  • Kan stress påvirke migrene og tensjonstypehodepine? Et litteraturstudie 

   Skjeltorp-Borgaas, Anna-Marie; Lundsten, Veronica (Bachelor thesis, 2016-11-02)
   Bakgrunn Bakgrunnen for denne oppgaven er vår felles interesse for stress og hodepine. Etter klinikkpraksis som osteopatistudenter ved Studentklinikken har vi erfart pasienter som er utsatt for stress og samtidig er plaget ...
  • Kan typografi gi en ny mening til en tekst? 

   Medin, Remy André (Bachelor thesis, 2017-09-07)
   Denne oppgaven omhandler mening gjennom typografi. Kan mening lages gjennom kombinasjonen av innhold og visuell fremtreden? Med utgangspunkt i boken Fagre nye verden har jeg brukt en blanding av teori, designresearch og ...
  • Karaktersetting i norsk arbeidsliv 

   Vik, Tonje Elin; Nichols, Selina Tveiten (Bachelor thesis, 2015-10-21)
   I denne oppgaven har vi undersøkt hvilke holdninger de ansatte har til prestasjonsmålinger og karaktersetting i et selskap i banksektoren. Vi har valgt å legge ekstra vekt på å se etter eventuelle forskjeller mellom ...
  • Karrierekvinnen - en mors bekjennelser 

   Bjørsland, Hanna H.; Søby, Ida (Bachelor thesis, 2012-11-28)
  • En kartlegging av avgjørende motiver bak idrettssponsing: Hvorfor norske bedrifter investerer i idrettssponsing? 

   Visaggi- Duborgh, Thomas (Bachelor thesis, 2013-12-09)
   SAMMENDRAG Gjennom denne besvarelsen har jeg sett på hvorfor norske bedrifter investerer i idrettssponsing med bakgrunn i problemstillingen; ”En kartlegging av avgjørende motiver bak idrettssponsing: Hvorfor norske ...
  • Kartlegging av fysisk aktivitet i to bedrifter 

   Bakkan, Marius; Becker, Thor Johan (Bachelor thesis, 2016-10-13)
   Innledning Utviklingen fra andre verdenskrig og frem til i dag viser en mer stillesittende hverdag. Arbeidsoppgaver som tidligere bestod av mye kroppslig arbeid, er i dag erstattet med maskiner som gjør at arbeidshverdagen ...
  • Kartlegging av kostholdet til turnusansatte innen helsesektoren 

   Nautnes, Stina; Skaare, Martine (Bachelor thesis, 2017-09-15)
   Bakgrunn: Rundt 33 % av Norges befolkning jobber turnusarbeid. Rapporten "arbeidstid og helse" fra statens arbeidsmiljøinstitutt viser at de som jobber turnus har økt risiko for en rekke livsstilssykdommer, som en følge ...