• A Scoping Review of Health Literacy Measurement Tools in the Context of Cardiovascular Health 

   Chan, Rita Wai Yu; Kisa, Adnan (Journal article; Peer reviewed, 2019-03-02)
  • Aboveit. Your business, your future. Nytt konsept for nettsted. 

   Vestvik, Anette; Sæther, Elise F.; Roheim, Eirik F.; Stafset, Henriette W.; Michelsen, Thomas (Bachelor thesis, 2021)
   En nettside er for mange bedrifter deres ansikt utad, og en oppdatert og moderne nettside er viktig for å skape et godt førsteinntrykk. Denne oppgaven går ut på å lage et nytt konsept for nettsiden til vår oppdragsgiver ...
  • Acupuncture and stroke 

   Mohagen, Marianne (Bachelor thesis, 2016-04-19)
   Background: 15000 Norwegians are affected by stroke each year, with the direct cost estimated to be 7-8 billion kroner yearly (1). Stroke is prevalent mainly in the elderly, and with an increasing number of elderly people ...
  • Acupuncture as a Treatment Within Integrative Health for Palliative Care: A Brief Narrative Review of Evidence and Recommendations 

   Birch, Stephen; Bovey, Mark; Alraek, Terje; Robinson, Nicola; Kim, Tae-Hun; Lee, Myeong Soo (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  • Adaptation ideas in osteopathy and its relevance for patients presenting with nonspecific low back pain 

   Berglyd, Kristiane; Lund, Liselotte Bryngelsson (Bachelor thesis, 2015-09-29)
   A substantial amount of patients, seeking primary health care, suffer from conditions where a clear pathological lesion cannot be found. These conditions, categorized as medically unexplained symptoms, can cause disability ...
  • Adaptive Reuse 

   Bjørnseth, Mathilde (Bachelor thesis, 2020-06)
   Hovedfokuset i oppgaven retter seg mot bruken av eldre, forfalne bygninger og hvordan tilrettelegge nytt bruksområde for kommende brukere. Thulstrups gate 4. er et sørgelig tilfelle hvor inngrep i en tidligere fase kunne ...
  • Adswitch - En brukersentrert annonsebygger 

   Bergsmark, Eirik Andreas; Pettersen, Lasse; Tomter, Olav (Bachelor thesis, 2021)
   Denne rapporten omhandler vår utvikling av Adswitch, en annonsebygger som gir Schibsteds kunder økt frihet og større kontroll over egen annonsering, gjennom en ukomplisert og intuitiv løsning, som også er tids- og ...
  • Ageing Re-Defined: Et sanselig universelt designet seniorsenter med bærekraftige utforminger som fremmer en aktiv hverdag og sosialt samvær 

   Pettersen, Monica (Bachelor thesis, 2016-10-17)
   Inspirasjonen til å ta for seg tematikken eldre og deres bosituasjon kom delvis fra kurset Ageing in Place som ble holdt høsten 2015. Under kurset ble det gitt et større innblikk på behovet for å designe gode bomuligheter ...
  • Airbnb, borte bra men hjemme best? Hvorfor velger reisende Airbnb fremfor hotell, og vil Airbnb utgjøre en trussel for hotellbransjen? 

   Ukjent forfatter (Bachelor thesis, 2015-10-12)
   Vi er fascinert av Airbnb da det skiller seg enormt fra andre overnattingsformer. Oppgaven baserer seg på flere interessante fagområder som blant annet forbrukeratferd, service og hotelldrift. Dette er noen av fagområdene ...
  • AKA : En samling av norske cosplayere 

   Alnes, Julie Yksnøy (Bachelor thesis, 2019)
   Cosplay er en populær aktivitet blant unge voksne, som har fått mye oppmerksomhet de siste årene. Cosplay handler om å kle seg ut som fiktive karakterer fra ulike medier, der formålet er å hedre karakteren og den fiktive ...
  • Aktivitet fra barn til voksen – En litteraturstudie 

   Jonassen, Jessica Synnøve; Vadstein, Silje (Bachelor thesis, 2018-10-03)
   Hos tidligere generasjoner var det å være fysisk aktiv en naturlig del av hverdagen, både på jobb og gjennom forflytning mellom hjem, skole og arbeidsplass. Dagens samfunn stiller mindre krav til fysisk aktivitet i hverdagen, ...
  • Akupunktur i en vestlig-medisinsk forståelsesramme 

   Jonassen, Sivert (Bachelor thesis, 2015-02-04)
   Akupunkturen har opprinnelig utviklet seg i en helt annen kontekst enn vestlig medisin. TKM har dype røtter i kulturen i Kina, og det er nødvendig å forstå denne historien for å forstå TKM. TKM er et teorifundament som har ...
  • Akupunktur mot hetetokter ved antiøstrogenbehandling av brystkreftopererte 

   Tingsrud, Ruth Helene (Bachelor thesis, 2015-02-04)
   Denne oppgaven omhandler akupunktur til kvinner med hetetokter, og problemstillingen er som følgende: Hvilke forhold ved akupunkturbehandlingen har betydning for behandlingsresultatet av hetetokter hos kvinner medisinert ...
  • Akupunktur mot kroniske korsryggsmerter: en litteraturstudie av teori og nyere forskning 

   Hansen, Maria Omberg; Jerring, Fredrikke Sofie (Bachelor thesis, 2017-09-15)
   Bakgrunn for oppgaven Korsryggsmerter er en av de vanligste årsakene for besøk hos fastlege her til lands (1). Rygglidelser er den største enkeltdiagnosen for trygdeutbetalinger i Norge, sammen med nesten 15% av ...
  • Akupunktur og Allergisk Rhinitt 

   Skaret, Nina Wiggen (Bachelor thesis, 2016-04-19)
   Bakgrunn for oppgaven: Valg av temaet begrunnes med egen interesse for å få en bedre innsikt og forståelse av diagnosen, med tanke på erfaring og fremtidig klinisk arbeid. Allergisk rhinitt er en lidelse som er stort utbredt ...
  • Akupunktur og allergisk rhinitt 

   Blakar, Heidrun Jensen; Ruud, Magnus Hestbråten (Bachelor thesis, 2015-02-04)
   Problemstilling Denne bacheloroppgaven tar for seg temaet akupunktur og allergisk rhinitt. Temaet undersøkes gjennom problemstillingen: «Hvordan forklarer tradisjonell kinesisk medisin allergisk rhinitt, og i hvilken grad ...
  • Akupunktur og hetetokter 

   Østby, Kristin Strøm (Bachelor thesis, 2015-02-04)
   Denne oppgaven handler om akupunktur og hetetokter i overgangsalderen. Mange kvinner opplever plager i overgangsalderen, og den vanligste av dem er hetetokter. Problemstillingen er: ”I hvilken grad kan akupunktur ha ...
  • Akupunktur og hetetokter i overgangsalder 

   Moen, Hilde Nyhus (Bachelor thesis, 2016-04-19)
  • Akupunktur og insomnia 

   Magnussen, Siv Grete; Hoel, Karin (Bachelor thesis, 2016-04-14)
   Denne oppgaven omhandler temaet akupunktur og insomnia. Insomnia har i de senere årene blitt et stadig større problem i befolkningen (2,3). Ferske tall fra Norge viser at forekomsten av insomnia blant voksne økte fra 11,9 ...
  • Akupunktur og irritabel tarm syndrom (IBS); en litteraturstudie med fokus på reduksjon av stress 

   Hammer, Trine; Nerland, Helge André Dønnum (Bachelor thesis, 2017-09-19)
   Bakgrunn og hensikt Irritabel tarm syndrom (IBS) er en utbredt diagnose hvor forhøyet stress respons antas å være en av flere mulige disponerende faktorer. Det er i vestlig medisinsk litteratur lagt frem flere hypoteser ...