Now showing items 114-133 of 1566

  • Blir fulltidsansatte motivert av andre belønningssystem enn deltidsansatte i butikkbransjen? 

   Larsen, Linda; Gjerde, Lene; Dreyer, Guro (Bachelor thesis, 2017-10-11)
   Formålet med oppgaven har vært å undersøke om fulltids - og deltidsansatte blir motivert av indre - eller ytre motivasjon for å oppnå jobbengasjement på arbeidsplassen. Oppgaven ble avgrenset til butikkbransjen og ...
  • Block vs. Traditional Periodization of HIT: Two Different Paths to Success for the World’s Best Cross-Country Skier 

   Solli, Guro Strøm; Espen, Tønnessen; Sandbakk, Øyvind (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  • Blockchain-teknologiens muligheter for å løse utfordringer knyttet til datainnsamling og personvern i digital annonsering 

   Petersen, Alice; Kårbø, Veronica Paulsen; Landsverk, Ingelill (Bachelor thesis, 2021)
   I denne bacheloroppgaven undersøker vi om blockchain-teknologi kan løse et problem i digital annonsering. Problemet vi vil fokusere på innen digital annonsering er datainnsamling og personvern. For å besvare problemstillingen ...
  • Bloggens påvirkningskraft En eksperimentell studie av påvirkningskraften bloggere har på forbrukerens holdninger 

   Eliassen, Christina; Blix, Eline (Bachelor thesis, 2017-10-09)
   Vår oppgave undersøker bloggeres påvirkningskraft på forbrukeres holdninger. Problemstillingen oppgaven belyser er “i hvilken grad er toppbloggere med på å påvirke holdningen forbrukeren har til EF?” Bloggfenomenet er ...
  • Bloggere, sosiale bevis og leseres kjøpsatferd 

   Jensen, Tina (Bachelor thesis, 2014-10-14)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg bloggere som påvirkere, sett fra leseres synspunkt. Mitt arbeid med problemstillingen gjennom oppgaven vil være å søke etter forståelse rundt fenomenet sosiale bevis som påvirkning av ...
  • Bloggeren man liker å mislike: Troverdighet og negative omtaler i media 

   Imeland, Ida Sherin; Nazareno, Mary Kathleen; Malum, Anne Lise (Bachelor thesis, 2017)
   Formålet med denne oppgaven var å undersøke nærmere hvordan negative omtaler i media påvirker troverdigheten til bloggere. Bloggere har de siste årene utviklet seg til å bli det vi kalle influencers. En influencer er en ...
  • Blogging og salg av tjenester 

   Sjøsåsen, Emely (Bachelor thesis, 2015-09-30)
  • Blokkjede - en fremtidig løsning for dataregulering og personvern 

   Grøner, Axel Sars; Bergan, Sebastian Nitba (Bachelor thesis, 2021)
   Kryptovalutaer som Bitcoin og Ethereum har blitt sentrale temaer rundt om i verden når vi snakker om teknologisk innovasjonen. Teknologien som står bak disse kryptovalutaene er blokkjede. De fleste er mest kjent med ...
  • Boligkvalitet for aleneboende : Sosialt fellesskap i byboligen 

   Engeflaen, Marthe (Bachelor thesis, 2019)
   I Oslo består 47% av husholdningene av en person. Denne høye andelen gjør at aleneboerne er en betydelig gruppe av mennesker i Oslo, og formålet med oppgaven å undersøke hva boligkvalitet er for denne gruppen mennesker. ...
  • Boligmarkedet for førstegangskjøpere 

   Bergli, Ida Othilie; Waagenæs, Therese Linnea; Olsen, Kaja Årvik (Bachelor thesis, 2017-10-11)
   I denne oppgaven ønsker vi å se på hvordan Finansdepartementet påvirker boligmarkedet gjennom deres boliglånsforskrifter, hvor vi i hovedsak legger vekt på hvordan førstegangskjøpere vil finansiere boligkjøp. Vår avgrensning ...
  • Booking-app og CMS-løsning for Nion AS – En brukersentrert prototype 

   Bergström, Karl Martin; Eli, Mathias Myhre; Remme, Martin; Granheim, Martin Sunurklang; Cvijic, Robert Poer (Bachelor thesis, 2021)
   Vår rapport omhandler hvordan vi har utviklet to prototyper for Nion AS, en mobilapplikasjon og et tilhørende admin-panel. Mobilapplikasjonen har som for formål å forenkle bestillingsprosessen til tjenestene som Nion tilbyr. ...
  • Borgen Ungdomshjem 

   Rognmo, Line Søndergaard (Bachelor thesis, 2016-11-03)
   Jeg har tilrettelagt for at beboerne i institusjonen ved hjelp av interiør skal kjenne på trygghets- og hjemmefølelse. Jeg har benyttet mange pensumbøker fra barnevernspedagogutdanningen for å få best mulig forståelse ...
  • Brand community og personlige identiteter i den digitale verden 

   Holmeide, Camilla; Christensen, Ida C.; Johrde, Maria (Bachelor thesis, 2012-11-28)
  • Branded content filmer 

   Olaussen, Ida; Mikkelsen, Karianne (Bachelor thesis, 2015-10-20)
   I denne oppgaven har vi skrevet om branded content filmer, som er forankret under paraplybegrepet Content Marketing. Dette er ikke et nytt begrep, men viser sin aktualitet gjennom økende fremtreden av virksomheter som ...
  • Brotandläkarna : En trygg tandläkarklinik 

   Svarling, Klara (Bachelor thesis, 2020-06)
   Detta bachelorprojekt syftar till att förbättra tandvårdsmiljön och ska utreda på vilket sätt inredningsarkitektur kan påverkar upplevelsen av ett tandläkarbesök. Projektet tar utgångspunkt på Brotandläkarna, en privat ...
  • Bruk av Facebook som et profesjonelt verktøy i internkommunikasjonen 

   Bjørn, Malin Elin; Brandt, Beatrice Marie (Bachelor thesis, 2014-10-08)
   Denne bacheloroppgaven startet med at vi gjennom egne erfaringer og venners uttalelser, hadde inntrykk av at mange butikker benytter Facebook til å kommunisere med sine medarbeidere. Dette fanget vår interesse og snøballen ...
  • Bruk av opinionsledere på sosiale medier 

   Helle, Oda Minge; Lebedeva, Olga (Bachelor thesis, 2015-10-20)
   Med utgang punkt i den norske motebransjen har vi valgt å se på bruk av opinionsledere i markedsføring på sosiale medier. Bakgrunnen for valget er vår interesse for mote, og det potensiale som ligger i markedsføring på ...
  • Bruk av sosiale medier ved rekruttering. 

   Berg, Mats Kjelvik; Ellingsen, Edmund; Frydenberg, Mats (Bachelor thesis, 2014-10-17)
   Den foreliggende studien prøver å forstå hvordan sosiale medier i rekrutteringsprosessen brukes i norsk næringsliv, for så kunne se på fordeler og ulemper ved dette. Ved kvalitativ metode og herunder dybdeintervjuer har ...
  • Bruk av virkemidler i en endringsprosess: - Westerdals School of Communications – Hvor de løfter seg fra et produkt til et annet 

   Wille, Pia; Onsøyen, Stine Grindheim (Bachelor thesis, 2015-10-20)
   Bakgrunnen for denne oppgaven er basert på vår interesse for organisasjonsendring, og vi ville derfor se hvordan bedrifter tar for seg og gjennomfører endring. Vi ville inn i en bedrift å få innblikk i en faktisk ...
  • Bruk og utvikling av personas for å skape målrettet kommunikasjon for Norges Snowboardforbund 

   Vangbæk, Thea (Bachelor thesis, 2016-11-03)
   Hensikten med oppgaven er å undersøke hvordan segmentering og bruk av personas kan bidra til å spisse kommunikasjonen mot en spesifikk gruppe mennesker. Problemstillingen er: ”Hvordan kan Norges Snowboardforbund rekruttere ...