• Produktplassering i et merkebyggingsperspektiv 

   Lindbeck, Anne-Ingrid; Lidal, Maria S. (Bachelor thesis, 2012-11-28)
  • Produktplassering i musikkvideo. 

   Pettersen, Tonje; Larsen, Marianne Heier (Bachelor thesis, 2012-01-25)
  • Produktplassering i narrativ tekst 

   Thoen, Silje; Berntsen, Nora (Bachelor thesis, 2014-03-19)
   Produktplassering har i løpet av de siste årene blitt et stadig mer omfattende begrep, og omhandler nå, i tillegg til film og TV, også plasseringer i medier som musikkvideoer, dataspill og bøker. Vi valgte å skrive om ...
  • Produktplassering i serier - sosiale bevis og holdninger 

   Lithén, Cecilia (Bachelor thesis, 2015-10-20)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg tv-serie karakterer som påvirkere, sett fra publikummets synspunkt. Mitt arbeid med problemstillingen gjennom oppgaven vil være å søke etter forståelse rundt fenomenet sosiale bevis som ...
  • Produktplassering i TV-serier : Påvirkning på holdninger og kjøpsintensjon 

   Grinna, Kristine; Bergum, Fredrik; Drolsum, Nicoline Zander (Bachelor thesis, 2016-11-21)
   Gjennom høsten 2015 har vi vurdert hvilke emner vi ønsker å lære mer om under vår bacheloroppgave, og endte til slutt opp med temaet produktplassering. Dette er et tema som har interessert oss gjennom vår skolegang ved ...
  • Produktplassering rettet mot barn 

   Tjernsli, Adrian; Vestland, Henrik; Tran, Arne Luc (Bachelor thesis, 2015-10-23)
   Produktplassering har i de siste årene blitt et mer voksende fenomen i Norge, ettersom det ble lovlig i 2013. Vi valgte å fokusere på produktplassering rettet mot barn, og hovedsakelig hvilken effekt produktplassering har ...
  • Produktplasseringens effekt 

   Kragtorp, Linda Marie; Kirkhus, Ingrid Vikeså; Meling, Karina (Bachelor thesis, 2015-10-20)
   I denne bacheloroppgaven er tar vi for oss effekten av produktplassering i norske TV-programmer. Produktplassering i Norge er et relativt nytt fenomen, som tilsier at det foreligger lite forskning på dette området. I Januar ...
  • Produktutvikling i norske tech-startups - Kriterier for å oppnå størst grad av suksess 

   Horntvedt, Thomas; Forvik, Andreas; Buli, Albert (Bachelor thesis, 2015-10-20)
   Denne oppgaven handler overordnet om å kartlegge og finne ut hva slags produktutviklings-metoder norske tech-bedrifter benytter seg av. Mange gründere drømmer om å lansere et produkt som vil ta verden med storm, men veien ...
  • Prolong - Studentboliger 

   Hagen, Kristine (Bachelor thesis, 2020-06)
   Bakgrunn: Inspirasjonen for prosjektet er den økende etterspørselen av boenheter til studenter i storbyene som står ubesvart. Dette er en fleksibel og samfunnsviktig gruppe, hvor det var ønskelig å se på nye, fleksible ...
  • Prosessen ved en expatriate: En studie om de ulike fasene i prosessen ved å ha ansatte på det globale arbeidsmarkedet 

   Mjanger, Kristine; Stang, Miranda (Bachelor thesis, 2016-11-09)
   Bakgrunnen for denne bacheloroppgaven er vår interesse for fagområdet internasjonal HR. Dette er et dagsaktuelt tema både i Norge og internasjonalt. Foreløpig er det gjort lite forskning på dette emnet i Norge, og vi ...
  • Proteiner og styrketrening 

   Muldal, Janne; Jensen, Thea Lybæk (Bachelor thesis, 2015-09-30)
   Vi valgte å skrive om styrketrening og ernæring, da dette er temaer som har vært gjennomgående i vårt studie av fysisk aktivitet og ernæring. Vi har lagt merke til at det er en debatt om hvor mye proteiner en trenger i ...
  • Prøvetid: Hvordan kan prøvetiden utnyttes for å kvalitetssikre nyansettelser? 

   Røkås, Emilie; Østberg, Maja (Bachelor thesis, 2019)
   Temaet: Vi har valgt å undersøke hvordan utnyttelse av prøvetiden kan være med på kvalitetssikre nyansettelser, og fungere som et verktøy for norske arbeidsgivere. Det er av interesse å undersøke bakenforliggende årsaker ...
  • PS:hotell – en annerledes måte å drive hotell på? - Mangfoldsledelse i praksis 

   Stangbye, Silje; Mathiesen, Anette Espen (Bachelor thesis, 2015-10-20)
   Bakgrunn for vår oppgave er ønsket om å avdekke i hvilken grad PS:hotell tilfredsstiller kravene til god mangfoldsledelse, som også er vårt forskningsspørsmål. Vår interesse for temaene mangfold og ledelse, oppstod under ...
  • Psykologisk distanse og effekten av Internett som evalueringskontekst 

   Smauget, Anette; Eriksen, Camilla Winther (Master thesis, 2015-11-23)
   Masteravhandlingen tar for seg temaet psykologisk distanse og forbrukerevaluering på Internett. Psykologisk distanse forklares ved at opplevd subjektiv avstand til en situasjon, hendelse eller et objekt påvirker hvordan ...
  • Psykologisk kontrakt i team: En studie av horisontal forventningsavklaring som indre motivasjonsfaktor 

   Sæther, Vanessa; Thorberg, Linnea Lerbæk; Søhagen, Mathilde (Bachelor thesis, 2021)
   Dette studiet legger frem en måte å forstå og belyse viktigheten av horisontale psykologiske kontrakter som oppstår mellom ansatte i team. Utgangspunktet for bacheloroppgaven er å anvende psykologisk kontraktsteori for å ...
  • Psykologiske motiver for elektronisk vareprat 

   Engdal, Jon Martin Navrud; Mauroy, Martin (Bachelor thesis, 2017-10-11)
   Stadig flere søker gjennom internett før de kjøper et produkt eller de ønsker andres erfaringer om en tjeneste de vurderer å bruke. Forum, blogger eller andre lignende nettsider kan være plattformer man bruker for å finne ...
  • Qing Zoo : The Deck Building Zoo Game 

   Kjenstad, Tomas (Bachelor thesis, 2020-06)
   I denne oppgaven blir det jobbet med å svare på problemstillingen: Hvordan lage et kortspill inspirert av kinesisk kunst og historie? For å svare på problemstillingen var det nødvendig å utforske mange ulike felt. Blant ...
  • Rebel Cash: praktisk betalingsapplikasjon som samler nyttige verktøy. 

   Terjesen, Kjetil Haug; Hovden, Lasse; Mathisen, Stine; Say, Jonas; Kjær, Maya Maria Tjøme (Bachelor thesis, 2021)
   Denne rapporten beskriver prosessen gjennom vårt Bachelorprosjekt fra januar til juni 2021. Den gjennomgår reisen vår gjennom utforming og utvikling av Rebel Cash applikasjonen vi laget for vår kunde. Dette prosjektet ...
  • Redesign av visuell identitet for treningsstudio 

   Bergquist, Kasper (Bachelor thesis, 2017-08-31)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg hvordan den visuelle profilen et treningsstudio kan redesignes for å formidle en tydeligere identiet, og hvordan redesign av merkearkitektur kan skape en tydeligere kommunikasjon. Gjennom ...
  • Reference values for and cross-validation of time to exhaustion on a modified Balke protocol in Norwegian men and women 

   Aadland, Eivind; Solbraa, Ane; Resaland, Geir Kåre; Steene-Johannessen, Jostein; Edvardsen, Elisabeth; Hansen, Bjørge Hermann; Anderssen, Sigmund Alfred (Peer reviewed; Journal article, 2017)