• Sosiale epidemier - En studie av hva som leder til smittsom atferd 

   Neely, Aleksander; Lien, Tobias; Lauritzen, Tormod Berg (Bachelor thesis, 2016-11-15)
   Oppgavens overordnede problemstilling er: Hvordan legger norske markedsføringspraktikere opp til sosiale epidemier, og hvordan samsvarer det med eksisterende teori? Oppgavens hensikt er å få en dypere forståelse for ...
  • Sosiale medier - Genrelle suksesskriterier og fallgruver 

   Austad, Anders; Hansen, Niklas; Smestad, Anders (Bachelor thesis, 2012-01-10)
  • Sosiale medier for små og/eller nyoppstartede bedrifter 

   Øyen, Eli; Lundby, Hanne (Bachelor thesis, 2015-09-30)
   Temaet for denne oppgaven er sosiale medier for små og/eller nyoppstartede bedrifter med fokus på de sosiale nettverkene Facebook og Twitter. Vår oppfatning er at mange norske nyoppstartede og/eller små bedrifter har lite ...
  • Sosiale medier sin påvirkningskraft på nordmenns holdninger til pels 

   Frøysaker, Oda; Bærø, Bernhard; Berg, Benedikte Desiree Dalaker (Bachelor thesis, 2017-10-09)
   Formålet med denne oppgaven var å avdekke om det eksisterer en sammenheng mellom sosiale medier og hvilken holdning man har til pels. Vi ønsket å finne ut av om sosiale medier påvirker holdninger til pels negativt eller ...
  • Sosiale relasjoner og jobbdebut 

   Hilton, Tor-Kristian; Fredriksen, Andrea Barbara; Maksumic, Azra (Bachelor thesis, 2016-11-09)
   Inn De siste årene har det kommet mye forskning om nettverk kan påvirke din evne til å skaffe deg jobben du ønsker, og klatre opp i karrierestigene. Det viser seg at mange benytter seg av sosiale relasjoner for å finne ...
  • SPAREINTENSJON: Påvirkning av domenekunnskap, locus of control, temporal distance og sosial norm 

   Kvernmo, Cathrine; Bjørnstad, Tina (Master thesis, 2018-11-01)
   Denne masteroppgaven ble utviklet med bakgrunn av at vi begge synes sparing er et veldig interessant, og ikke minst et dagsaktuelt tema. Flere spareapper har blitt lansert, og bankene har kommet med tiltak for at forbrukere ...
  • Spillet om smaken 

   Seierstad, Aurora Emilie Eliesen; Arskaug, Stian Nilsen; Staines, Susan (Bachelor thesis, 2015-10-09)
   I løpet av vår utdanningsprosess har vi fått en stor interesse for forbrukersosiologi. Det er særlig Pierre Bourdieus verk som er grunn i denne interessen. Denne oppgavens formål var å belyse hvordan smak i form av ...
  • “Spillifisering som HR trend i norske virksomheter” - En eksperimentell studie av læringseffekter ved spillifisering 

   Rud, Anette; Swanberg, Erik; Roen, Maren (Bachelor thesis, 2017-10-06)
   Temaet for denne oppgaven er spillifisering som HR trend for fremtiden og målet med oppgaven er å finne ut om hvordan norske virksomheter kan lære raskere ved å innføre dette i læringsprosessen. Vi hadde en antakelse om ...
  • Spinnaktiviteter i norsk politikk - en kvalitativ undersøkelse av strategisk mediehåndtering 

   Horne, Anna Gabriella; Warner, Ida Cecilie (Bachelor thesis, 2015-10-09)
   Spinn i politikken er et tema som stadig blir omdiskutert i mediene, både i og utenfor Norge. I de fleste tilfeller blir spinn beskrevet som noe negativt og forbindes ofte med manipulering, spill og tåkelegging. Vi har ...
  • Spiseforstyrrelser i idretten 

   Hauge, Ida Victoria; Træet, Rikke (Bachelor thesis, 2021)
   Innledning: Spiseforstyrrelser er en psykisk lidelse som har stor og alvorlig utbredelse innen idretten. Hensikten med oppgaven er a se narmere pa spiseforstyrrelser som er forbundet med idrett, hvordan de oppstar og hva ...
  • Spiseforstyrrelser og kroppsbilde – med fokus på sosiale medier 

   Østvold, Ann Helen; Dahlen, Anne Linn (Bachelor thesis, 2017-09-21)
   Bakgrunn: I dag er det mye press på utseende og suksess i sosiale medier. Medias fremstilling av ”idealkroppen” gir mange et feilaktig og negativt forhold til egen kropp, noe som igjen kan øke risikoen for spiseforstyrrelser ...
  • “Sponsede Snapchatinnlegg”. 

   Berntsen, Charlene Arlette; Kyte, Daniel Waage (Master thesis, 2018-11-01)
   Denne masteroppgaven handler om hvordan sponsede Snapchatfilmer fra en influenser, påvirker mottakerens (forbrukerens) overtalelseskunnskap, og videre hvordan overtalelseskunnskapen påvirker holdningen til produktet som ...
  • SPONSING AV IDRETTSARRANGEMENTER FOR BARN 

   Johansen, Kristine; Kahn, Dan Åge (Bachelor thesis, 2015-10-23)
   I dagens samfunn rår det flere debatter rundt barns manglende aktivitet og usunne kosthold, og hvilke konsekvenser dette har for fremtiden. Vi har i denne oppgaven sett på hvordan sponsing av idrettsarrangementer kan brukes ...
  • Sponsing av idrettsutøvere som et virkemiddel for å styrke organisasjonskulturen 

   Wettergreen, Vanessa Marthinsen (Bachelor thesis, 2017-10-28)
   Oppgaven er en studie av hvordan sponsing av en kjent idrettsutøver kan bidra internt i organisasjonen som sponser. Petter Northug jr. har vært en mye omtalt idrettspersonlighet i mediene de siste årene. Dette skyldes ...
  • Sponsing av idrettsutøvere – En sammenligning av Therese Johaug og Suzann Pettersen. 

   Opaas, Jeanett; Langbråthen, Martin; Reithaug, Espen (Bachelor thesis, 2014-10-28)
   Temaet for denne oppgaven er sponsing, eller mer presist, sponsing av idrettsutøvere. Formålet med oppgaven er å oppnå en bredere innsikt i norske bedrifters beslutninger omkring valget av idrettsutøvere som sponsorobjekter. ...
  • Sponsing av Instagrammere. Hvordan kan bedrifter oppnå størst effekt gjennom sponsing av Instagrammere? 

   Wang, Morten Molin; Haug, Madelen Tjernsmo; Viken, Jeanette (Bachelor thesis, 2018-09-27)
   Temaet for denne bacheloroppgaven er sponsing av Instagrammere, og hvordan bedrifter kan oppnå størst effekt av denne typen sponsorat. Når over 50 % av Norges befolkning bruker Instagram, har det blitt en attraktiv kanal ...
  • Sponsing i langrennssporten: Veldedighet eller markedsføring? 

   Ernst, Kristoffer; Berg, Simen; Drægebø, Fredrik Linnes (Bachelor thesis, 2017-10-09)
   Temaet for denne oppgaven er sponsing innen langrennssporten. Formålet med oppgaven er å få en bredere forståelse for hvordan sponsingen fungerer, hva bedrifter vil oppnå med den, og hvorvidt de oppnår det. Gjennom alle ...
  • Sponsing i sykkelsporten : Utfordringene ved innhenting av sponsorer 

   Høiby, Patrick; Karlsen, Fredrik; Larsson, Silje (Bachelor thesis, 2016-11-18)
   Denne bacheloroppgaven har sponsing som hovedtema, hvor sykkelsporten er i fokus. I den forbindelse har vi tatt for oss en tidsaktuell sak som har preget sportsnyhetene det siste året. Thor Hushovd ønsker å etablere et ...
  • Sponsing i sykkelsporten: En bacheloroppgave om sykkelsportens troverdighet 

   Jakobsen, Siri Østlie; Landbakk, Synne Alida; Kvinge, Håvard (Bachelor thesis, 2014-03-25)
   I denne bacheloroppgaven ønsket vi å identifisere hvilke utfordringer sykkelsporten har opplevd, og hvordan disse utfordringene vil kunne løses ved hjelp av sponsoraktiviteter. Troverdigheten til sykkelsporten har ...
  • «Stand out of the crowd», et case om personlig merkevarebygging. 

   Solberg, Maria Ross; Auby, Terese (Bachelor thesis, 2014-10-28)
   ”To be in buisness today, our most important job is to be head marketer for the brand called you” (Peters 1997), med dette sitatet falt valget vårt på personlig merkevarebygging. Merkevarebygging er et tema vi begge ...