Now showing items 1337-1356 of 1522

  • “Spillifisering som HR trend i norske virksomheter” - En eksperimentell studie av læringseffekter ved spillifisering 

   Rud, Anette; Swanberg, Erik; Roen, Maren (Bachelor thesis, 2017-10-06)
   Temaet for denne oppgaven er spillifisering som HR trend for fremtiden og målet med oppgaven er å finne ut om hvordan norske virksomheter kan lære raskere ved å innføre dette i læringsprosessen. Vi hadde en antakelse om ...
  • Spinnaktiviteter i norsk politikk - en kvalitativ undersøkelse av strategisk mediehåndtering 

   Horne, Anna Gabriella; Warner, Ida Cecilie (Bachelor thesis, 2015-10-09)
   Spinn i politikken er et tema som stadig blir omdiskutert i mediene, både i og utenfor Norge. I de fleste tilfeller blir spinn beskrevet som noe negativt og forbindes ofte med manipulering, spill og tåkelegging. Vi har ...
  • Spiseforstyrrelser i idretten 

   Hauge, Ida Victoria; Træet, Rikke (Bachelor thesis, 2021)
   Innledning: Spiseforstyrrelser er en psykisk lidelse som har stor og alvorlig utbredelse innen idretten. Hensikten med oppgaven er a se narmere pa spiseforstyrrelser som er forbundet med idrett, hvordan de oppstar og hva ...
  • Spiseforstyrrelser og kroppsbilde – med fokus på sosiale medier 

   Østvold, Ann Helen; Dahlen, Anne Linn (Bachelor thesis, 2017-09-21)
   Bakgrunn: I dag er det mye press på utseende og suksess i sosiale medier. Medias fremstilling av ”idealkroppen” gir mange et feilaktig og negativt forhold til egen kropp, noe som igjen kan øke risikoen for spiseforstyrrelser ...
  • “Sponsede Snapchatinnlegg”. 

   Berntsen, Charlene Arlette; Kyte, Daniel Waage (Master thesis, 2018-11-01)
   Denne masteroppgaven handler om hvordan sponsede Snapchatfilmer fra en influenser, påvirker mottakerens (forbrukerens) overtalelseskunnskap, og videre hvordan overtalelseskunnskapen påvirker holdningen til produktet som ...
  • SPONSING AV IDRETTSARRANGEMENTER FOR BARN 

   Johansen, Kristine; Kahn, Dan Åge (Bachelor thesis, 2015-10-23)
   I dagens samfunn rår det flere debatter rundt barns manglende aktivitet og usunne kosthold, og hvilke konsekvenser dette har for fremtiden. Vi har i denne oppgaven sett på hvordan sponsing av idrettsarrangementer kan brukes ...
  • Sponsing av idrettsutøvere som et virkemiddel for å styrke organisasjonskulturen 

   Wettergreen, Vanessa Marthinsen (Bachelor thesis, 2017-10-28)
   Oppgaven er en studie av hvordan sponsing av en kjent idrettsutøver kan bidra internt i organisasjonen som sponser. Petter Northug jr. har vært en mye omtalt idrettspersonlighet i mediene de siste årene. Dette skyldes ...
  • Sponsing av idrettsutøvere – En sammenligning av Therese Johaug og Suzann Pettersen. 

   Opaas, Jeanett; Langbråthen, Martin; Reithaug, Espen (Bachelor thesis, 2014-10-28)
   Temaet for denne oppgaven er sponsing, eller mer presist, sponsing av idrettsutøvere. Formålet med oppgaven er å oppnå en bredere innsikt i norske bedrifters beslutninger omkring valget av idrettsutøvere som sponsorobjekter. ...
  • Sponsing av Instagrammere. Hvordan kan bedrifter oppnå størst effekt gjennom sponsing av Instagrammere? 

   Wang, Morten Molin; Haug, Madelen Tjernsmo; Viken, Jeanette (Bachelor thesis, 2018-09-27)
   Temaet for denne bacheloroppgaven er sponsing av Instagrammere, og hvordan bedrifter kan oppnå størst effekt av denne typen sponsorat. Når over 50 % av Norges befolkning bruker Instagram, har det blitt en attraktiv kanal ...
  • Sponsing i langrennssporten: Veldedighet eller markedsføring? 

   Ernst, Kristoffer; Berg, Simen; Drægebø, Fredrik Linnes (Bachelor thesis, 2017-10-09)
   Temaet for denne oppgaven er sponsing innen langrennssporten. Formålet med oppgaven er å få en bredere forståelse for hvordan sponsingen fungerer, hva bedrifter vil oppnå med den, og hvorvidt de oppnår det. Gjennom alle ...
  • Sponsing i sykkelsporten : Utfordringene ved innhenting av sponsorer 

   Høiby, Patrick; Karlsen, Fredrik; Larsson, Silje (Bachelor thesis, 2016-11-18)
   Denne bacheloroppgaven har sponsing som hovedtema, hvor sykkelsporten er i fokus. I den forbindelse har vi tatt for oss en tidsaktuell sak som har preget sportsnyhetene det siste året. Thor Hushovd ønsker å etablere et ...
  • Sponsing i sykkelsporten: En bacheloroppgave om sykkelsportens troverdighet 

   Jakobsen, Siri Østlie; Landbakk, Synne Alida; Kvinge, Håvard (Bachelor thesis, 2014-03-25)
   I denne bacheloroppgaven ønsket vi å identifisere hvilke utfordringer sykkelsporten har opplevd, og hvordan disse utfordringene vil kunne løses ved hjelp av sponsoraktiviteter. Troverdigheten til sykkelsporten har ...
  • «Stand out of the crowd», et case om personlig merkevarebygging. 

   Solberg, Maria Ross; Auby, Terese (Bachelor thesis, 2014-10-28)
   ”To be in buisness today, our most important job is to be head marketer for the brand called you” (Peters 1997), med dette sitatet falt valget vårt på personlig merkevarebygging. Merkevarebygging er et tema vi begge ...
  • Statisk versus dynamisk behandling av kraniale asymmetrier hos spebarn 

   Magnus, Henriette; Strand, Thale Celine (Bachelor thesis, 2015-09-29)
  • Statistisk eksperiment på hvordan kjønnet kan påvirke i en rekrutteringsprosess 

   Fjærdbo, Eleonora; Almroth, Marte Peckel; Kivarkis, Patrisya (Bachelor thesis, 2017-10-09)
   Vårt valg av tema og problemstilling har vært likestilling mellom kjønn og om kjønn har en påvirkning på vurderinger man gjør i en rekrutteringsprosess. Vi ønsker å belyse problematikken ved å bruke kvantitativ metode ...
  • Statoil Fuel & Retail 

   Vollebekk, Connie; Haukenes, Martin; Larsen, Jens-Christian (Bachelor thesis, 2012-11-28)
  • Statoil – en ikonisk merkevare? 

   Nilssen, Sara (Bachelor thesis, 2016-11-15)
   Innenfor merkevarelitteraturen er det to ulike teoretiske retninger - det psykologiskøkonomiske perspektivet og consumer culture theory. Disse ytterpunktene presenterer ulike retningslinjer og krav for hva som må til for ...
  • Statsråder kommer og går, men embetsverket består : En kvalitativ studie om samarbeidet mellom statsråder og departementsråder. 

   Hansen, Adrian; Pettersdatter, Mille Camilla (Master thesis, 2020-06)
   Denne studien tar for seg samarbeidet mellom statsråder og departementsråder, da disse stillingene er sentrale i den offentlige forvaltningen. I samarbeidet kan det oppstå ulike dilemmaer som partene er nødt til å ta hensyn ...
  • Stensparken alarmplass : Bortgjemt og bortglemt 

   Stuedahl, Eira K. (Bachelor thesis, 2020-06)
   Denne bacheloroppgaven vil ta for seg de forlatte rommene under Oslo, og hvordan man som interiørarkitekt kan transformere slike rom til attraktive opplevelsesrom for samtiden. Under Oslo finnes det flere tusen kvadratmeter ...
  • Steve Jobs karismatiske lederstil og dets overføringsverdi 

   Wibe, Julie; Le, Tu Uyen Thi (Bachelor thesis, 2017)
   Temaet for denne bacheloroppgaven er karismatisk ledelse og dets overførbarhet. Med utgangspunkt i allerede eksisterende teori og litteratur ønsket vi å få en dypere forståelse for temaet. Vi vil i denne oppgaven svare ...