• Travelling with a Guide Dog: Experiences of People with Vision Impairment 

   Rickly, Jillian M.; Halpern, Nigel; Hansen, Marcus; Welsman, John (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   There is considerable research on people with vision impairment (PwVI) in the transport, travel and tourism sectors, which highlights the significance of real-time information and consistency in services to accessibility. ...
  • Treningsfrekvens og muskelstyrke 

   Johansen, Daniel Cutamora; Skogen, Tina (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn Styrketrening er en treningsform som har økt kraftig i popularitet de siste årene. Det er sånn at flere legger ned utallige timer på treningssenteret med den hensikt å få økt muskelvekst og muskelstyrke. Adaptasjoner ...
  • Treningsmotivasjon hos Oslo-studenter. 

   Karlsen, Jeanette; Kolvig, Kamilla (Bachelor thesis, 2014-10-17)
   Oppgaven er gjort med bakgrunn i vår personlige interesse for hva som gjør at noen mennesker lykkes godt med trening mens andre føler de ikke får inn gode rutiner på det, når de har samme utgangspunkt. Problemstillingen ...
  • Try and Hire: en oppgave om utprøving av arbeidstakere før fast ansettelse 

   Strømsnes, Rita; Meyer Remø, Julie; Van Der Meeren, Ingvild (Bachelor thesis, 2020-06-01)
   Formålet med denne oppgaven har vært å rette søkelyset på et område knyttet til leie av arbeidskraft som befinner seg i en gråsone i regelverket og som er gjort relativt lite forskning på. Vi har sett på hvorvidt det å ...
  • Trygg i byen 

   Svingen Hagen, Oda (Bachelor thesis, 2020-06)
   I denne bacheloroppgaven har jeg sett på årsaker til at barnefamilier i Oslo sentrum velger å flytte til ytre by eller flytte ut av byen før barna begynner på skolen. Jeg har ønsket å se nærmere på barns grunnleggende behov ...
  • TRYNEFAKTOR 

   Einang, Oda; Braathen, Kristine (Bachelor thesis, 2017)
   At et tiltalende ytre gir mennesker fordeler i sosiale sammenhenger har gjennom forskjellige studier blitt bekreftet gang på gang. Denne tendensen til å behandle pene mennesker bedre enn de som bedømmes som mindre pene, ...
  • Turisttilfredshet på 78° nord - Den totale opplevelsen av Svalbard 

   Madsen, Sara Borchgrevink; Ellingsgaard, Lærke (Bachelor thesis, 2016-11-10)
   Denne oppgaven tar for seg turisters tilfredshet av opplevelser på Svalbard. Opplevelsesturisme og naturbasert turisme er temaer som går igjen i reiselivsfagene og har blitt presentert som viktige trender i den globale ...
  • Turnover - når forventninger ikke innfris 

   Sundbye, Heidi; Stesønes, Ingri; Svarttjernet, Eva (Bachelor thesis, 2014-03-25)
   I vår bacheloroppgave har vi valgt å se på turnover i Eniro Gule Sider. Med turnover menes ansatte som slutter i en gitt periode og søker jobb i en annen bedrift. Problemstillingen vår er: Hvilke faktorer har påvirkning ...
  • Turnover i Berg-Hansen Reisebureau. 

   Lie, Ståle Johannessen; Nakken, Marita; Evensen, Inger Lill (Bachelor thesis, 2012-01-25)
  • TURNOVER I DE SKANDINAVISKE HOTELLKJEDENE 

   Sjølie, Silje; Ruud, Kristina (Bachelor thesis, 2014-10-15)
   Denne oppgaven er utarbeidet i samarbeid med et utvalg av de skandinaviske hotellkjedene. Studiet er basert på ulike strategier og modeller som i kontekst med vår problemstilling og hypoteser belyser temaet turnover i ...
  • Turnover, IT-bransjens økende etterspørsel etter kompetanse 

   Holen, Jarle; Ellingsen, Cathrine; Flesjø, Tormod (Bachelor thesis, 2018-09-27)
   Mye tyder på at det blir stadig mer etterspørsel av IT-kompetanse i næringslivet, derfor er det interessant å se på hvilke forhold som er med på å holde på de ansatte. Denne oppgaven vil ta for seg temaet gjennomtrekk ...
  • Tvungen endring. Evner de ansatte å omstille seg? 

   Luther, Emilie Karoline; Larsen, Marte Holt (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   Høsten 2014 opplevde oljeindustrien et dramatisk prisfall på råolje, som medførte store nedbemanninger og omstillingsprosesser for oljeselskaper og alle underleverandører. Oljeprisene er nå på tur opp, men oljeindustrien ...
  • TWENTY-FIVE YEARS OF NOKOBIT – A BIBLIOMETRIC STUDY OF IMPACT 

   Sandnes, Frode Eika; Brevik, Eivind (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  • «Twitterkongen» På hvilke måter kan sosiale medier ha bidratt til at Trump vant valget i USA? 

   Eriksen, Martine C; Rutefjord, Anneli (Bachelor thesis, 2017-10-09)
   I løpet av våre tre år på Høyskolen Kristiania interessen for digital markedsføring gradvis økt. Etter å ha valgt digital markedsføring som fordypningsemne under valgfagsemesteret ønsket vi å se nærmere på hvordan sosiale ...
  • Typografi, objekt, dimensjon : Et utforskende samspill 

   Lomtjernbakken Møller, Hans Erik (Bachelor thesis, 2020-06)
   Typografi og pakningsdesign gjør seg begge gjellende som fagfelt innenfor grafisk design. Det var med dette utgangpunkt og spørsmål til deres relasjon, at grunnlaget for oppgaven ble til. Problemstillingen: "Hvordan kan ...
  • Tøyen – Oslos nye motemekka? 

   Davidsen, Marlen; Blyberg, Ken Richard; Olsen, Stine Røtterud (Bachelor thesis, 2015-10-20)
   Vinteren 2014 satte vi oss ned for en idémyldring rundt hvilke temaer vi ønsket å fordype oss i. Valget falt på forbrukersosiologi og merkevarebygging, da dette er fag som spesielt fanget vår interesse. Etter diskusjon ...
  • Umiddelbar effekt av TLP hos asymptomatiske personer mellom 19 og 30 år. En randomisert kontrollert studie. 

   Fossan, Sindre; Hannevik, Sigbjørn (Bachelor thesis, 2015-09-29)
  • Uncertainty-wise Test Case Generation and Minimization for Cyber-Physical Systems 

   Zhang, Man; Ali, Shaukat; Yue, Tao (Journal article; Peer reviewed, 2019-03-14)
   Cyber-Physical Systems (CPSs) typically operate in highly indeterminateenvironmental conditions, which require the development of testing methods that must explicitly consider uncertainty in test design, ...
  • Under fire øyne: En studie på forskjeller mellom fulltids- og deltidsansattes utbytte av medarbeidersamtalen 

   Sognar, Even; Sofienlund, Kristin; Solsvik, Adrian (Bachelor thesis, 2016-11-09)
   Formålet med denne studien er å sette lys på hvordan ledere og HR-avdelinger bør forholde seg til sine fulltids- og deltidsansatte under medarbeidersamtaleprosessen. Vi har undersøkt om det er forskjeller i hva fulltidsansatte ...
  • Undersøkelse og behandling av gravide med bekkensmerter: en sammenligning av osteopati og kiropraktikk 

   Knutsen, Guro; Kristiansen, Malene (Bachelor thesis, 2017-09-15)
   I denne oppgaven har det blitt forsket på undersøkelse og behandling av gravide pasienter med bekkensmerter. Bekkensmerter i svangerskapet er en av de vanligste problemstillingene gravide står overfor og oppsøker behandling ...