• TRYNEFAKTOR 

   Einang, Oda; Braathen, Kristine (Bachelor thesis, 2017)
   At et tiltalende ytre gir mennesker fordeler i sosiale sammenhenger har gjennom forskjellige studier blitt bekreftet gang på gang. Denne tendensen til å behandle pene mennesker bedre enn de som bedømmes som mindre pene, ...
  • Turisttilfredshet på 78° nord - Den totale opplevelsen av Svalbard 

   Madsen, Sara Borchgrevink; Ellingsgaard, Lærke (Bachelor thesis, 2016-11-10)
   Denne oppgaven tar for seg turisters tilfredshet av opplevelser på Svalbard. Opplevelsesturisme og naturbasert turisme er temaer som går igjen i reiselivsfagene og har blitt presentert som viktige trender i den globale ...
  • Turnover - når forventninger ikke innfris 

   Sundbye, Heidi; Stesønes, Ingri; Svarttjernet, Eva (Bachelor thesis, 2014-03-25)
   I vår bacheloroppgave har vi valgt å se på turnover i Eniro Gule Sider. Med turnover menes ansatte som slutter i en gitt periode og søker jobb i en annen bedrift. Problemstillingen vår er: Hvilke faktorer har påvirkning ...
  • Turnover i Berg-Hansen Reisebureau. 

   Lie, Ståle Johannessen; Nakken, Marita; Evensen, Inger Lill (Bachelor thesis, 2012-01-25)
  • TURNOVER I DE SKANDINAVISKE HOTELLKJEDENE 

   Sjølie, Silje; Ruud, Kristina (Bachelor thesis, 2014-10-15)
   Denne oppgaven er utarbeidet i samarbeid med et utvalg av de skandinaviske hotellkjedene. Studiet er basert på ulike strategier og modeller som i kontekst med vår problemstilling og hypoteser belyser temaet turnover i ...
  • Turnover, IT-bransjens økende etterspørsel etter kompetanse 

   Holen, Jarle; Ellingsen, Cathrine; Flesjø, Tormod (Bachelor thesis, 2018-09-27)
   Mye tyder på at det blir stadig mer etterspørsel av IT-kompetanse i næringslivet, derfor er det interessant å se på hvilke forhold som er med på å holde på de ansatte. Denne oppgaven vil ta for seg temaet gjennomtrekk ...
  • Tvungen endring. Evner de ansatte å omstille seg? 

   Luther, Emilie Karoline; Larsen, Marte Holt (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   Høsten 2014 opplevde oljeindustrien et dramatisk prisfall på råolje, som medførte store nedbemanninger og omstillingsprosesser for oljeselskaper og alle underleverandører. Oljeprisene er nå på tur opp, men oljeindustrien ...
  • TWENTY-FIVE YEARS OF NOKOBIT – A BIBLIOMETRIC STUDY OF IMPACT 

   Sandnes, Frode Eika; Brevik, Eivind (Peer reviewed; Journal article, 2019)
  • «Twitterkongen» På hvilke måter kan sosiale medier ha bidratt til at Trump vant valget i USA? 

   Eriksen, Martine C; Rutefjord, Anneli (Bachelor thesis, 2017-10-09)
   I løpet av våre tre år på Høyskolen Kristiania interessen for digital markedsføring gradvis økt. Etter å ha valgt digital markedsføring som fordypningsemne under valgfagsemesteret ønsket vi å se nærmere på hvordan sosiale ...
  • Typografi, objekt, dimensjon : Et utforskende samspill 

   Lomtjernbakken Møller, Hans Erik (Bachelor thesis, 2020-06)
   Typografi og pakningsdesign gjør seg begge gjellende som fagfelt innenfor grafisk design. Det var med dette utgangpunkt og spørsmål til deres relasjon, at grunnlaget for oppgaven ble til. Problemstillingen: "Hvordan kan ...
  • Tøyen – Oslos nye motemekka? 

   Davidsen, Marlen; Blyberg, Ken Richard; Olsen, Stine Røtterud (Bachelor thesis, 2015-10-20)
   Vinteren 2014 satte vi oss ned for en idémyldring rundt hvilke temaer vi ønsket å fordype oss i. Valget falt på forbrukersosiologi og merkevarebygging, da dette er fag som spesielt fanget vår interesse. Etter diskusjon ...
  • Umiddelbar effekt av TLP hos asymptomatiske personer mellom 19 og 30 år. En randomisert kontrollert studie. 

   Fossan, Sindre; Hannevik, Sigbjørn (Bachelor thesis, 2015-09-29)
  • Uncertainty-wise Test Case Generation and Minimization for Cyber-Physical Systems 

   Zhang, Man; Ali, Shaukat; Yue, Tao (Journal article; Peer reviewed, 2019-03-14)
   Cyber-Physical Systems (CPSs) typically operate in highly indeterminateenvironmental conditions, which require the development of testing methods that must explicitly consider uncertainty in test design, ...
  • Under fire øyne: En studie på forskjeller mellom fulltids- og deltidsansattes utbytte av medarbeidersamtalen 

   Sognar, Even; Sofienlund, Kristin; Solsvik, Adrian (Bachelor thesis, 2016-11-09)
   Formålet med denne studien er å sette lys på hvordan ledere og HR-avdelinger bør forholde seg til sine fulltids- og deltidsansatte under medarbeidersamtaleprosessen. Vi har undersøkt om det er forskjeller i hva fulltidsansatte ...
  • Undersøkelse og behandling av gravide med bekkensmerter: en sammenligning av osteopati og kiropraktikk 

   Knutsen, Guro; Kristiansen, Malene (Bachelor thesis, 2017-09-15)
   I denne oppgaven har det blitt forsket på undersøkelse og behandling av gravide pasienter med bekkensmerter. Bekkensmerter i svangerskapet er en av de vanligste problemstillingene gravide står overfor og oppsøker behandling ...
  • Ungdomsskole for bedret psykisk helse : Med fokus på skjerming i åpent miljø 

   Haukjem, Camilla (Bachelor thesis, 2020-05)
   Barn i 13-16 års alderen går inn i en periode i livet der de utvikler seg fra barn til ungdommer, de skal gjøre avgjørende veivalg, samtidig som de skal finne ut hvem de er, og hvem de er i forhold til andre. Det er ved ...
  • Unge folk med gamle briller – en kvalitativ studie av ungdomspartienes bruk av sosiale medier 

   Sandberg, Nora Alette; Skogseth, Karstein Alvestad (Bachelor thesis, 2017-10-16)
   Temaet for denne oppgaven er ungdomspartiers politiske kommunikasjon i sosiale medier. Tall fra datatilsynet i 2013 forteller at 76% av den norske befolkningen har en Facebookprofil. Dette gjør Facebook til et av de ...
  • Unge jenters forhold til Instagram 

   Sandberg, Maria Louise; Schau-Liberg, Betina; Traaseth, Ragnhild (Bachelor thesis, 2016-11-10)
   Unge jenter bruker i dag det sosiale mediet Instagram på hverdagslig basis. Hensikten med denne undersøkelsen er å få en dypere forståelse av ungdommers forhold til applikasjonen Instagram. Målgruppen i undersøkelsen er ...
  • Unge jenters påvirkning av retusjert reklame 

   Farsjø, Margrethe; Jankovic, Dragana (Bachelor thesis, 2014-03-31)
   Debatter i media og tidligere forskning den senere tid har gjenspeilet en bekymring for den offentlige markedsføringen i dagens samfunn. Det blir hevdet at markedsføringen har blitt preget av seksualisering og gjemte budskap ...
  • Unge menneskers holdninger til økologisk mat og spisesteder 

   Jensen, Tina; Dusart, Amélie (Bachelor thesis, 2017)
   Vi har valgt å skrive vår bacheloroppgave om et reiselivsrelatert tema, slik at vi får mulighet til å bruke kunnskapen vi har tilegnet oss som studenter på Høyskolen Kristiania. Temaet for oppgaven er økologisk mat og ...