• Det avgjørende konkurransefortrinnet - En studie av faktorer som påvirker en selgers prestasjon 

   Nordvold, Martin; Opsalhagen, Stian; Knutson, Bjørnar (Bachelor thesis, 2015-10-20)
   Denne bacheloroppgaven har som hensikt å presentere faktorer som påvirker selgers prestasjon. For å besvare dette har vi valgt problemstillingen: ”Hvilke faktorer påvirker en selgers prestasjon?” I salgssammenheng kan ...
  • Det digitale paradigme: Et skifte i kvalitetsdimensjoner 

   Knigge, Angelika; Johnson, Eivind Aamodt; Mjærum, Nikolai (Bachelor thesis, 2017)
   Denne oppgaven tar utgangspunkt i Sussnas (2015) fire dimensjoner for digital servicekvalitet. For å belyse hvilke faktorer som har størst påvirkning på tilfredshet og lojalitet hos brukerne til bedriftene Google, Facebook ...
  • Det ekstroverte idealet 

   Lahn-Johannessen, Marikken; Mysen, Ann-Helene; Flatøy, Kristine (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg personlighetstrekket ekstroversjon – introversjon med hensyn til rekrutteringsprosesser og stillingsannonser. Vi har i tillegg et fokus på hvordan informantene opplever disse motsetningene ...
  • ”DET KAN JO VÆRE SUNT FOR LEDELSEN Å FÅ HØRE DE ANSATTES SYN, FOR SÅ VIDT. OG VICE VERSA” - EN STUDIE OM PÅVIRKNING I VERDIKARTLEGGING 

   Knudsen, Kristine; Grimsgaard, Mari; Myrstad, Marte (Bachelor thesis, 2015-10-21)
   Temaet for denne bacheloroppgaven er organisasjonskultur. Vi avgrenset oppgaven til å omhandle verdier og verdikartlegging. Vi innhentet teori gjennom artikler, tidligere pensumbøker og annen faglitteratur. Vi snakket også ...
  • Det optimale samarbeidet mellom salg, marked og revenue management 

   Hakim, Yousaf; El Kouchi, Nour; Hoi, Sue Tong (Bachelor thesis, 2015-10-12)
  • Det psykososiale arbeidsmiljøet - Har sjefen all makten? 

   Torgunrud, Christer Larsen; Kolskår, Michelle; Thorvaldsen, Ask; Morlandstø, Silje Karin (Bachelor thesis, 2021)
   Arbeidsmiljø er en del av alle arbeidsplasser og blir påvirket av en rekke ulike faktorer. Vi tror at en av de største, om ikke den største påvirkningen, på det psykososiale arbeidsmiljøet kommer fra ledere. Denne påstanden ...
  • Det sosiale rom. Fra utdanning til marked i kompetansesamfunnet. 

   Martinsen, Karoline Østby; Aanerud, Håkon; Aarsand, Rebekka Grant (Bachelor thesis, 2015-10-23)
   Kompetansesamfunnet vi lever i setter høyere krav til sine samfunnsborgere enn tidligere. Flere tar høyere utdanning for å sikre seg en attraktiv posisjon i arbeidsmarkedet. En relevant utdanning er ansett som essensielt ...
  • Det sosiale servicescapet: En kvalitativ studie av sosial påvirkning på kafé 

   Lindelien, Hannah Haraldsen; Benestad, Martine Lootz (Bachelor thesis, 2017)
   Denne bacheloroppgaven handler om den sosiale dimensjonen i servicescape. Servicescape omfatter de rammer en tjeneste utføres, leveres og konsumeres innenfor. Det fysiske servicecapet er favorisert i litteraturen på feltet ...
  • Diettbehandling av farmakoresistent epilepsi hos barn 

   Gundersen, Astrid Julie; Hamidi, Marve (Bachelor thesis, 2019)
   Bakgrunn: Bacheloroppgaven har undersøkt om ketogendiett kan ha en positiv effekt hos barn med farmakoresistent epilepsi. Ketogen diett har blir brukt som behandling for pasienter med epilepsi tidlig på 1900-tallet og er ...
  • Differences in rates and odds for emergency caesarean section in six Palestinian hospitals: A population-based birth cohort study 

   Zimmo, Mohammed; Laine, Katariina; Hassan, Sahar; Fosse, Erik; Lieng, Marit; Ali, Hadil; Zimmo, Kaled; Anti, Marit; Bottcher, Bettina; Falk, Ragnhild Sørum; Vikanes, Åse Vigdis (Journal article; Peer reviewed, 2018-03-02)
   Objective To assess the differences in rates and odds for emergency caesarean section among singleton pregnancies in six governmental Palestinian hospitals. Design A prospective population-based birth cohort study. Setting ...
  • ”Digital kommunikasjon på tvers av generasjoner” - Fire generasjoners tilnærming til IKT 

   Lindseth, Amanda (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   I kjølevannet av den teknologiske fremveksten har de seneste generasjonene, henholdsvis Generasjon- Z og Y, vært utsatt for en rekke generaliseringer. Stereotypiene er mange og behandler mangfoldige aspekter, men et ...
  • Digital markedsføring av sportsarrangementer 

   Takvam, Pål; Waale, Sondre Tanggard (Bachelor thesis, 2013-12-05)
  • Digital Onboarding 

   Hellberg, Hanne Elin Sofie; Haugstulen, Kathrine; Hansen, Isabelle Madeleine Klappan (Bachelor thesis, 2021)
   Forskning viser at en vanlig årsak til tidlig turnover i mange organisasjoner er mangelfulle onboardingsprosesser (Leveraas 2019). Å integrere en nyansatt er en kompleks prosess som krever innsats av både leder og ...
  • Digital onboarding - Kan nyansatte integreres fra hjemmekontoret? 

   Jensen, Iris (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven omhandler temaet digital onboarding med hovedvekt på de sosiale aspektene ved onboarding. Onboarding er prosessen som foregår fra den nyansatte har underskrevet arbeidskontrakten og varer frem til ...
  • Digitale medier: en erstatning for ansikt til ansikt kommunikasjon? 

   Sørvik, Camilla; Stensbøl, Guro; Kvalsund, Helene Westgaa (Bachelor thesis, 2014-10-28)
   Formålet med denne oppgaven har vært et ønske om å avdekke hvilke hindre norske bedrifter møter under kommunikasjon, både gjennom ansikt til ansikt kommunikasjon og gjennom digitale kommunikasjonskanaler, ved internasjonale ...
  • Digitale transformasjoner og soft skills: En studie av syv virksomheter i Oslo-regionen. 

   Tangen, Maiken Elise; Storhoug, Tone (Master thesis, 2019)
   Funn fra vårt kvalitative studie indikerer at soft skills har stor betydning i gjennomføring av digitale transformasjoner. Kommunikasjon, endringsvilje, empati, eierskap, samarbeidsevne, og læringsvilje blir ansett som ...
  • Digitalisering i dagligvarehandel – en studie om påvirkningsfaktorene ved bruk av selvbetjening 

   Sunstad, Niklas; Aas, Ludvik Frydenberg; Vandvik, Jarand Prestvik; Unneberg, Markus Maurtvedt (Bachelor thesis, 2021)
   I dette studiet undersøker vi hvilke faktorer som påvirker forbrukeres evne og villighet til å ta i bruk selvbetjeningssystemer. Vi undersøker også endring i kjøpsatferd som følge av Covid- 19-pandemien, og bruker resultater ...
  • Dilemmaer i sosiale medier 

   Malnes, Marlen; Digerud, Ellen Julie (Bachelor thesis, 2015-10-13)
   Temaet for denne bacheloroppgaven er dilemmaer ved markedsføring i sosiale medier. Ut ifra våre egne erfaringer og mangel på akademisk teori, sitter vi igjen med inntrykket av at temaet er lite belyst. Med dette som bakgrunn ...
  • Din Bank. 

   Vierli, Eivind Johannes; Herter, Hannes (Bachelor thesis, 2012-01-23)
  • Din flaske, ditt vann – Hvordan symboleffekten, holdninger, og media former forbrukerens livsstil. 

   Turkalj, Alana Angela; Moen, Christian; Svendheim, Stine (Bachelor thesis, 2014-10-20)
   Denne oppgaven baseres på symboleffekten ved synlig bruk og gjenbruk av vannflasker, som blir sett ut ifra semiotikk, holdninger og omdømme. Et fenomen vi ønsker å se på er hvorfor folk prefererer å gjenbruke vannflasker ...