Now showing items 461-480 of 1533

  • Fysisk aktivitet blant barn og unge i rurale og urbane bosteder: en litteraturstudie 

   Johansen, Daniel; Amundsen, Eirik (Bachelor thesis, 2017-09-19)
   Innledning Samfunnsutviklingen det siste halve århundret har ført til store endringer med hensyn til befolkningens helsetilstand. Økt forekomst av overvekt og fedme samt reduksjon i fysisk aktivitet har ført til en rekke ...
  • Fysisk aktivitet i behandling av depresjon 

   Thomassen, Marta Ekran (Bachelor thesis, 2017-09-19)
   Bakgrunn for oppgaven: Depresjonslidelser er en av de tre vanligste psykiske lidelsene i befolkningen sammen med angstlidelser og rusrelaterte lidelser. Psykiske lidelser som depresjon og angst er av de mest kostbare ...
  • Fysisk aktivitet i forebygging av osteoporose 

   Sending, Martine; Brotke, Rikke Valaker (Bachelor thesis, 2016-10-11)
   1 Sammendrag Bakgrunn: Osteoporose er et stort folkehelseproblem som forventes å øke i forekomst. Forekomsten er spesielt høy hos nordmenn, og sykdommen rammer flere kvinner enn menn. Det er ikke enighet om hvorfor Norge ...
  • Fysisk aktivitet og kognitive hjernefunksjoner. En litteraturstudie og spørreundersøkelse 

   Homb, Mariann Holm; Høyvik, Heidi Nakken (Bachelor thesis, 2021)
  • Fysisk aktivitet og selvbilde blant ungdom: en kvantitativ studie 

   Butz, Tanita Marie; Bekk, Ida Mari (Bachelor thesis, 2017-09-21)
   Bakgrunn for oppgaven Ungdommer kan oppleve hverdagen som utfordrende da det skjer store endringer både fysisk, følelsesmessig, sosialt og kognitivt. Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet øker selvtilliten hos ...
  • Fysisk aktivitet som en behandlingsmetode mot depresjon 

   Nygård, Emilie; Opsahl, Christine (Bachelor thesis, 2018-10-03)
   Bakgrunn: Depresjon er blant de vanligste og mest økene psykiske lidelsene i dagens samfunn. I følge verdens helseorganisasjon er depresjon den viktigste årsaken til sykdomsbelastning og tidlig død på verdensbasis. Opp ...
  • FYSISK AKTIVITET, AKADEMISK PRESTASJON OG KOGNITIVE FERDIGHETER BLANT GRUNNSKOLEELEVER 

   Eidet, Hedda; Hagen, Marthe (Bachelor thesis, 2021)
   Problemstilling: Hvordan kan fysisk aktivitet påvirke akademisk prestasjon og kognitive ferdigheter i grunnskolen? Teori: Teoridelen tar for seg blant annet aktivitetsnivået blant barn og unge i Norge i dag, samt ...
  • Fysisk aktivitet: en behandlingsmetode mot depresjon 

   Eggen, Anniken; Larsen, Ida Helene (Bachelor thesis, 2017-09-21)
   Bakgrunn: Verdens helseorganisasjon hevder at i år 2020 vil psykiske lidelser være den viktigste årsaken til sykdomsbelastning i vestlige land. I Norge vil opp mot halvparten av befolkningen oppleve en lettere psykisk ...
  • Fødselsstimulerende akupunktur - en litteraturstudie 

   Greve, Tine (Bachelor thesis, 2015-02-04)
   Problemstilling: Hvilke vurderinger bør jordmødre som anvender fødselsstimulerende akupunktur ved fødselsdystoci gjøre med hensyn til valg av akupunkturpunkter? Metode: Oppgaven er en litteraturstudie hvor jeg har ...
  • Først mat, så moral: et kjøleskapsstudie av miljømerkers effekt på kjøpsatferd 

   Albrigtsen, Azul Delfina; Gamme, Anna (Bachelor thesis, 2020-06)
   Bakgrunn Bakgrunnen for studiet var et ønske om å lære mer om forholdet mellom bærekraft og forbrukeratferd. Temaet er både aktuelt og viktig. Etter flere runder med innsnevring kom vi frem til en problemstilling. Pr ...
  • FØRSTEGANGSKJØPERE I BYBOLIGEN 

   Bekkevold, Heidi Therese (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven handler om førstegangskjøpere i byboligen og hvilke boligkvaliteter som er viktige for dem. Oppgavens kapittel 1.0 handler om bakgrunnen for prosjektet. Bakgrunnen kommer av den mye omtalte boligkvalite ...
  • Førstegangskjøperne blir stadig yngre: En behovsendring skapt av nyhetsmediene? 

   Grøgaard, Henrik; Henanger, Espen; Kristiansen, Mette (Bachelor thesis, 2017)
   På tross av raskt voksende boligpriser har førstegangskjøpere i Oslo blitt stadig yngre i løpet av de siste tiårene. Samtidig har medievanene til unge mennesker endret seg betydelig. Der en tidligere samlet seg rundt ...
  • Førstegangsledelse - fra den andre siden av gjerdet 

   Halvarsson, Terese; Myhrvang, Monica (Bachelor thesis, 2015-10-22)
   Linda Hill og Haaland og Dale har forsket på prosessen det er å bli leder for første gang. Deres undersøkelser omhandler utfordringer man møter som ny leder og de konkluderer forskningen med at det er et mangelfullt ...
  • Førstegangsledere 

   Svendsrud, Christine Nilsen (Bachelor thesis, 2013-12-09)
   Å være førstegangsleder skjer en gang. Det er i denne fasen man danner grunnlaget for lederrollen. Beslutningen om å bli leder skjer raskt når en leder blir syk eller slutter. Derfor er det ofte lite gjennomtenkt, både ...
  • Førstelinjemedarbeidere og tjenesteinnovasjon: Hvordan bidrar førstelinjemedarbeidere til tjenesteinnovasjon i Telia? 

   Czajkowski, Nikolai; Johansen, Herman; Berg, Stian Georg Kjellin (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   Tema for denne bacheloravhandlingen er å utforske førstelinjemedarbeideres bidrag til tjenesteinnovasjon i telekommunikasjonsselskapet Telia. Selskapet jobber aktivt med å være en ledende innovatør og digital tilrettelegger ...
  • Førstelinjemedarbeideres bidrag i tjenesteinnovasjoner 

   Eggen, Knut Erik; Engvik, Bjørn Jansøn (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunnen for oppgaven er en felles interesse for tjenesteinnovasjon og tjenesteutvikling. I oppgaven undersøkes førstelinjemedarbeidernes involvering i tjenesteinnovasjonsprosessen, og hvilke faktorer som fremmer eller ...
  • «GAME ON» FOR REKRUTTERERE 

   Brynildsen, Tuva Marie Josefine; Pedersen, Vibeke Rye; Bugge, Kaja (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   Temaet: I denne oppgaven har vi valgt å se på hvordan gamification kan benyttes som et testverktøy i rekruttering. Vi har valgt følgende problemstilling: “Hvilke implikasjoner har bruk av gamification som testverktøy ...
  • Gamification og motivasjonsteori 

   Guttormsen, Cathrine Grude; Grøtnes, Anniken; Henriksen, Johanne (Bachelor thesis, 2013-12-09)
   Denne oppgaven tar utgangspunkt i motivasjonsteori for å forklare en intensjon om å ta i bruk en gamification treningsapplikasjon. Problemstillingen vi har jobbet ut i fra er: ”Hvordan kan motivasjon forklare intensjon ...
  • Gamificationkonseptet TV2 Sporty 

   Olsen, Irene G.; Gulsvik, Kaia; Sæther, Severin (Bachelor thesis, 2012-11-28)
  • Generasjon X og Y sin motivasjon for å velge private brands 

   Carlsen, Isabel Rinaldi; Laursen, Cecilie Kjelling (Bachelor thesis, 2013-12-09)
   Denne bacheloroppgaven belyser de norske dagligvarekjedenes private brands og ser på hvilke faktorer som påvirker motivasjonen når generasjon x og y velger disse merkene. Vi presenterer private brands gjennom historie, ...