Now showing items 874-893 of 1523

  • Kontorløsningers innvirkning på de ansatte 

   Sundalskleiv, Siri; Rygh, Lene Jeanette; Rognerud, Tina (Bachelor thesis, 2016-11-09)
   Det har skjedd store endringer gjennom årene når det gjelder den fysiske organiseringen av kontorløsninger. Utviklingen har gått fra 70-tallets åpne landskap, til 80-tallets cellekontor og frem til nåtidens åpne landskap ...
  • Kontorløsningers påvirkningskraft 

   Storemark, Haakon; Larsen, Merete; Dahle, Siril (Bachelor thesis, 2016-11-11)
   Målet med denne forskningen har vært å få et innblikk i kontorløsningens påvirkningskraft og få belyst opplevelsen til den enkelte medarbeider i en arbeidshverdag. Nærmere presisert omhandler denne forskningen hvordan ...
  • KONTROLLERT GALSKAP : Hvordan kan Pstereo være top of mind for studenter i et stadig mer mettet festivalmarked i Trondheim? 

   Åsegg, Marit; Jacobsen, Vilde (Bachelor thesis, 2019)
   I denne bacheloroppgaven vil vi undersøke hvordan musikkfestivalen Pstereo kan være top of mind blant studenter i Trondheim. Dette vil vi gjøre gjennom kvantitativ og kvalitativ datainnsamling, som så skal analyseres, ...
  • Kraften bak viljestyrke - Mobilisering av viljestyrke for å ta lederskap 

   Haugen, Camilla; Ledsaak, Tina; Gjestad, Rikke Carlsen (Bachelor thesis, 2014-01-06)
   Dagens samfunn er i stadig utvikling og globaliseringen fører til et tøffere marked for selskapene. Dette fører til at lederyrket blir svært krevende, og spriket mellom gode og dårlige ledere blir mer synlig. Hva er det ...
  • Kraftige rammer: En analyse av interessegruppers tolkningsrammer i ACER-debatten 

   Aanonsen, Yngve Angvik; Johannessen, Ida Emilie Sogn (Bachelor thesis, 2019)
   I løpet av tre år som studenter ved bachelorprogrammet PR og samfunnspåvirkning har vi ervervet mye kunnskap om politisk og strategisk kommunikasjon. Deriblant har vi fått kunnskap om hvordan tolkningsrammer (framing) ...
  • Kreative kollisjoner i inkubatormiljøet 

   Lewin, Lars; Sjustad, Ole Gabriel; Vasbotten, Milla (Bachelor thesis, 2021)
   Med denne bacheloroppgaven ønsker vi å få bedre forståelse av hvordan pandemien har påvirket inkubatorenes fasilitering for kreative kollisjoner. Vår problemstilling er derfor: Hvordan har inkubatorenes fasilitering for ...
  • Kreativitet - en gruppe aktivitet [sic] 

   Iversen, Hanna; Jussila, Sara (Bachelor thesis, 2012-11-28)
  • Kreativitet gjennom de siste 50 årene 

   Løvseth, Marthe; Lien, Elin Madelene; Lindberg, Sophie (Bachelor thesis, 2014-01-06)
   Bacheloroppgaven du nå har foran deg handler om kreativitet, mer spesifikt om kreativitet gjennom de siste 50 årene. Vi synes det er spennende å undersøke hva som ligger til grunn for dette temaet og dets betydning for ...
  • Kreativitet i kreativ næring 

   Grytnes, Frøyja Ruud; Bakken, Mats Taugard (Bachelor thesis, 2019)
   Formålet med denne oppgaven, «Kreativitet i kreativ næring», er å øke forståelsen for hvordan organisasjoner i den kreative næringen tilrettelegger arbeidsmiljøet for kreativitet. Vi har valgt å utforske temaet kreativitet ...
  • Kreativitet, innovasjon og forretningsutvikling. Hva påvirker intergrasjonen av samfunnsansvar og arbeid med bærekraftig utvikling i bedriften? 

   Kloppen, Guro; Johannessen, Marte Emilie (Bachelor thesis, 2020-06-17)
   Temaet for denne oppgaven er bedrifters samfunnsansvar og arbeid med bærekraftig utvikling og hva som påvirker integrasjon av dette i kjernevirksomheten. Vi har tatt for oss to case for å undersøke dette: Posten Norge ...
  • Kreativt kollektiv: avdeling flamingoen 

   Foss, Mia (Bachelor thesis, 2017-09-21)
   Bakgrunn Gjennom studiet har jeg erfart nytten av å jobbe tverrfaglig. Jeg har blitt kjent med nye mennesker som har gitt meg inspirasjon, økt motivasjon og ikke minst ny kunnskap. Det å jobbe på tvers av fagområder og ...
  • Kred: Et nødvendig onde som en selvregulerende kraft [...] 

   Maarud, Henrik; Johannessen, Christian N. (Bachelor thesis, 2012-11-28)
  • #Krise - En forståelse av krisekommunikasjon på sosiale medier 

   Brudal, Cathrine; Bergvik, Jannicke Amundsen (Bachelor thesis, 2015-09-30)
  • Krisehåndtering og omdømme. 

   Kvalsund, Lise-Mari Soria; Kvifte, Nicoline (Bachelor thesis, 2014-10-15)
   Denne oppgaven omhandler hvordan organisasjoner håndterer en krise både før, under og etter en krise har oppstått. Vi ønsker å avdekke hvilke effekter krisehåndtering har på en organisasjons sitt omdømme, samt om ...
  • Krisehåndtering og samfunnsansvar i Hydro: En casestudie av Alunorte-situasjonen 

   Dirdal, Johanne; Fylling, Ingvild; Lange-Nielsen, Susanne Holt (Bachelor thesis, 2019)
   I februar 2018 førte et kraftig regnvær til oversvømmelser i området rundt Hydros aluminiumsraffineri Alunorte i Brasil. Det ble stilt spørsmål om Hydros utslipp av ubehandlet vann fra raffineriet forurenset drikkevannet ...
  • Krisekommunikasjon i teori og praksis 

   Finitsi, Eva; Larsen, Silje; Dahler, Nina (Bachelor thesis, 2012-11-28)
  • Krisekompetanse i norske PR-byråer - teori eller empiri? 

   Gebhardt, Trine; Eide, Fanny Bruzell; Angermo, Silje (Bachelor thesis, 2015-10-12)
   Temaet for denne bacheloroppgaven er krisekompetanse i norske PR-byråer. Vi har undersøkt hvorvidt de norske PR-rådgiverne tar i bruk teori når de jobber med krisehåndtering. For å ytterligere avgrense oppgaven har vi valgt ...
  • Krisen som fremskyndet fremtidens arbeidsform 

   Ussberg, Marie; Stø Johansen, Martine Elisabeth; Bjøndal, Lea (Bachelor thesis, 2020-06-03)
   Formålet med oppgaven er å belyse hvordan produktiviteten påvirkes av en hjemmekontortilværelse, som påtvunget under Covid-19-krisen. Vi ønsket å se på hva som fremmer produktivitet og om hjemmekontor er en produktiv ...
  • Kroa ”Stedsutvikling i Sylling” 

   Krawiec, Angelika (Bachelor thesis, 2018-09-25)
   Denne oppgaven er utarbeidet våren 2018 som en avsluttende prosjekt i bachelorstudiet interiørarkitektur og bærekraftig design, ved Høyskolen Kristiania i Oslo. Prosessen og utføringen av prosjektet har vært utfordrende, ...
  • Kroniske svangerskapsrelaterte bekkenplager 

   Sætereng, Martine Fjeldstad; Berg, Stine (Bachelor thesis, 2018-10-03)
   Bakgrunn: Studere og sammenfatte årsaker til at noen kvinner utvikler kroniske bekkenplager etter svangerskap, etter ønske om å sette fokus på kvinnehelse. Problemstilling: Hvilke predisponerende og opprettholdende ...