Now showing items 914-933 of 1523

  • Kvinner i ASA-styrer. 

   Millar, Line Myhra; Myhrvold, Stine; Hommo, Anne Guro (Bachelor thesis, 2014-10-28)
   Med!denne!oppgaven!ønsker!vi!å!se!nærmere!på!hvordan!kvinner!har!det!i!ASAUstyrer! og!om!de!føler!seg!anerkjent!på!lik!linje!med!menn.!Dette!temaet!har!vi!valgt!fordi!vi!ble! inspirert!av!artikler!i!media!der!enkelt ...
  • Kvinner og sykefravær i helse- og omsorgssektoren 

   Jughdharree, Jessi (Bachelor thesis, 2015-10-21)
   Tema for bacheloroppgaven er sykefravær blant kvin ner i helse og omsorgssektoren, og er en kvalitativ undersøkelse. Undersøkelsen er rett mot arbeidsmiljø og sykelønnsordning, og på hvilken må te de bidrar til ...
  • Kvinner, vin og nytelse 

   Bergershagen, Julie; Bjørgum, Ida; Bakken, Susanna (Bachelor thesis, 2014-01-06)
   Denne oppgaven har tatt utgangspunkt i et nokså tabubelagt tema som har vakt oppmerksomhet i media de siste årene, nemlig vin. Denne leskedrikken har lenge eksistert i norske hjem, og har for mange en sentral rolle i ...
  • Kvinners evolusjonære syn på attraktivitet 

   Frøshaug, Marianne; Hajou, Kajlin (Bachelor thesis, 2016-11-10)
   Formålet med oppgaven er å se nærmere på hvorfor vi vurderer noen mennesker som mer attraktive enn andre. Oppgaven forsøker å belyse dette fra et evolusjonistisk ståsted. Det teoretiske rammeverket er i hovedsak satt sammen ...
  • Kvinners evolusjonære syn på attraktivitet 

   Frøshaug, Marianne; Hajou, Kachine (Bachelor thesis, 2016-11-11)
   Formålet med oppgaven er å se nærmere på hvorfor vi vurderer noen mennesker som mer attraktive enn andre. Oppgaven forsøker å belyse dette fra et evolusjonistisk ståsted. Det teoretiske rammeverket er i hovedsak satt ...
  • Kvinners påvirkning ved kjøp av merkeklær til barn: En diskursanalyse av barneklær på nett 

   Ybanez, Jenny; Kvamme, Karoline (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   Barn vokser raskt ut av klær, så hvorfor handle dyre merkeklær til barn? I denne undersøkelsen har vi valg å se på hva som kan påvirke kvinner til å handle dyre merkeklær til barn. Vi har derfor valgt å utforme følgende ...
  • Kvitt deg med studiegjelden! 

   Aasmundstad, Stine; Surman, Victoria; Håkonsen, Susanne (Bachelor thesis, 2012-11-28)
  • Langtidseffektene av “binge drinking” på kognitiv funksjonsevne hos ungdom – en litteraturstudie 

   Diab, Juditte; Andresen, Siri (Bachelor thesis, 2018)
   Innledning: Ungdomsårene karakteriseres som et sårbart stadium i den kognitive utviklingen samtidig som perioden er preget av et økende alkoholforbruk. Hensikten med oppgaven er å belyse hva nåværende forskning viser om ...
  • Lar du deg irritere? Negative effekter ved digital videoannonsering 

   Killingdalen, Karoline; Eilertsen, Ingveig (Master thesis, 2018-11-01)
   Denne masteravhandlingen er en videreføring av forskningen til Li og Lo (2015), og har hatt til hensikt å undersøke hvorvidt annonsekarakteristikkene (annonselengde, -plassering og -kontekstkongruens) i en digital ...
  • Lav fit i samarbeid mellom Non-Government Organizations og bedrifter 

   Antonsen, Daniel (Master thesis, 2015-11-23)
   Oppgavens overordnede problemstilling er; hvilke verdier leveres til bedriften når fit med NGOen og dens arbeidsområde er lav, og hvilke drivere har bedriften for å inngå slike samarbeid? For å besvare dette tas det ...
  • Lavkarbodiettens effekt på blodsukkerregulering hos diabetes type 2-pasienter 

   Larsen, Marte; Phengphan, Sukhontharos (Bachelor thesis, 2016-10-13)
   I bacheloroppgaven vår har vi undersøkt hvordan lavkarbodiett påvirker HbA1c-nivået hos pasienter med diabetes type 2. Temaet er både aktuelt og har vært gjennomgående i vårt studie i ernæring. Lavkarbodietten har vært ...
  • Led deg til bedre selvfølelse 

   Nordsveen, Marte Charlotte; Nielsen, Julie Frisk (Bachelor thesis, 2016-11-18)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan arbeid med selvledelse i form av positiv tenkning og selvrefleksjon kan påvirke selvfølelsen. For å finne svar på vår problemstilling har vi designet et selvledelsesprosjekt ...
  • Leddmobilisering og manipulering – antatte mekanismer bak den smertelindrende responsen 

   Strøm, Camilla Alida; Ekker, Vendla Mikalsen (Bachelor thesis, 2017-09-19)
   I utdannelsesforløpet til studentene har de antatte mekanismene til manipulering og mobilisering blitt drøftet. Dette har skapt et engasjement for temaet, og studentene ønsket å se nærmere på forskningen tilknyttet de ...
  • Lede endring i organisasjoner 

   Sveine, Vilde Ramleth; Steenfeldt-Foss, Julie Grønli (Master thesis, 2021)
   Formålet med forskningsprosjektet har vært å undersøke hvordan ledere best kan lede når endringer skal gjennomføres i organisasjoner. Det er flere faktorer som påvirker det å lede endring og vi skal undersøke noen av disse: ...
  • Ledelse - En kjønnsforskjell? : Hvordan påvirker kvinnelig kontra mannlig ledelse kommunikasjon og lederstil i detaljhandelbransjen? 

   Heimtun, Christine; Myhre, Linn-Andrea (Bachelor thesis, 2016-11-21)
   Formålet med denne studien baseres på om kjønn har en innvirkning på lederstil og kommunikasjon, samt om det mannlige kjønnet er mer foretrukket enn det kvinnelige da det eksiterer flere menn enn kvinner i lederstillinger. ...
  • Ledelse av Lean-implementering. 

   Vikan, Maja; Trobe, Petter; Venning, Tommi Wilhelm (Bachelor thesis, 2014-10-28)
   Bakgrunnen for denne oppgaven er vår spesialisering i ledelse og felles interesse for Lean. Dagens samfunn er preget av endring, og Lean er den dominerende filosofien produksjonsbedrifter benytter til for å håndtere ...
  • Ledelse i fremragende bedrifter 

   Lunde, Elin; Magnussen, Kathrine (Bachelor thesis, 2016-11-09)
   Denne oppgaven handler om ledelse av fremragende selskaper, og kriteriene som må oppfylles for at selskapene skal betegnes som fremragende. Collins (2002) har sett på ledelse av fremragende selskaper i lys av noen ...
  • Ledelse i hverdag og krise: Etterpåklokskap er en farlig lidenskap 

   Myhrer, Ina G.; Myhre, Jeanette; Salvesen, Ida Z. (Bachelor thesis, 2012-11-28)
  • Ledelse og sosiale medier. 

   Horne, Stian (Bachelor thesis, 2012-01-24)
  • Ledelse – En relasjonsprosess 

   Loku, Fidan (Bachelor thesis, 2015-10-22)
   Ledelse er et fenomen som har blitt fundert over og forsket på omtrent like lenge som menneskets eksistens. Vi skulle tro at det fantes et klart svar på hva det er, hva det betyr og hvordan man utøver ledelse. Fenomenet ...