Now showing items 963-982 of 1523

  • «Lokalisering og handlevaner» 

   Mossige, Christian Omberg (Master thesis, 2018-11-01)
   Intensjonen med denne masteroppgaven var å kartlegge hva som er den optimale lokalisasjonen for en dagligvarehandel, samtidig som jeg også ville finne ut av hva som trekker oss til en dagligvarehandel og hvordan handlemønster ...
  • Longitudinal changes in physical activity level, body mass index, and oxygen uptake among Norwegian adolescents 

   Lagestad, Pål Arild; van den Tillaar, Roland; Mamen, Asgeir (Journal article; Peer reviewed, 2018-03-29)
  • Luksuskjøp Og rettferdiggjøringsstrategier 

   Bosnes, Javier Edison; Aftab, Muqaddes (Bachelor thesis, 2017-10-11)
   Denne Bacheloroppgaven handler om hvordan forbrukere rettferdiggjør sine kjøp. Vi vil se på to egenskaper hos forbrukere som kan differensiere mellom hvordan de begrunner kjøp: (1) deres økonomi og (2) deres behov for ...
  • Luksuskosmetikk: identitet, plikt og sosial klasse 

   Bergum, Silje Kjos; Bethuelsen, Vibeke; Finne, Fanny Herlofson (Bachelor thesis, 2014-03-19)
   Bakgrunnen for denne oppgaven er basert på vår interesse rundt luksuskosmetikk, og vi var nysgjerrige på kvinners oppfattelse av eget forbruk. Vi ønsket å synliggjøre kvinnenes meningsdannelser, og oppnå en dypere ...
  • Lukten av placebo : Hvordan markedsførere lurer sansene 

   Tovik, Marte; Romset, Helene; Juvdal, Thea Karoline (Bachelor thesis, 2016-11-17)
   Det har tatt lang tid for den vestlige verden å omfavne ideen om at sinn og kropp er koblet sammen og har stor innvirkning på hverandre. Mennesket oppfatter det de forventer å oppfatte, noe som gjør forvrengninger som ...
  • Lume 

   Aasheim Skei, Sondre (Bachelor thesis, 2020-06)
   I denne oppgaven løser jeg problemstillingen «Hvordan kan man på best mulig måte samle nordmenn som ønsker å kjøpe og selge klokker trygt på en digital plattform?» med å utvikle og designe applikasjonen Lume. Målet med ...
  • Læringskultur - suksessfaktor for å lykkes i fremtiden? 

   Wellerop, Kristine Marie; Sannerud, Thea Ytterstad; Scheflo, Tonje Marie (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   I denne oppgaven ønsket vi å besvare problemstillingen: “Hvilke kritiske faktorer må til for å danne er sterk læringskultur internt i Volvo Furuset?”. Denne undersøkelsen har som hovedfokus å avdekke kritiske faktorer ...
  • Løvenstad Demenssenter 

   Eriksen, Nora Lieungh (Bachelor thesis, 2016-10-18)
   Denne besvarelsen tar for seg problemstillingen "Hvordan kan omgivelsene stimulere evner og sanser hos beboerne ved Løvenstad Demenssenter?" I innledningen presenteres Løvenstad Demenssenter, et bygg som er under ...
  • M ot samme destinasjon: Hvordan kan ledelse påvirke sykefravær? 

   Undheim, Jorunn Åshild Austrumdal; Slaatta, Julia (Bachelor thesis, 2017)
   Denne oppgaven undersøker hvordan relasjonen mellom ledelse og ansatte kan påvirke de ansattes holdninger til sykefravær. For å kunne si noe om dette har vi brukt kvalitative dybdeintervjuer med fire ansatte i Norwegian ...
  • M-helseverktøyet BraForDeg - Basert på Helsedirektoratets anbefalinger om kosthold og fysisk aktivitet 

   Magnussen, Nadia; Tiskeviciute, Gintare (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn Temaet for bacheloroppgaven er folkehelse og helsedirektoratets råd om kostråd og fysisk aktivitet, samt å kunne informere om rådene ved hjelp av e-helseverktøy. Vi har tidligere utviklet en applikasjon som gir ...
  • Mad Men anno 2011? - Kjønnsstereotypiske holdninger i reklamebransjen. 

   Jensen, Christina Sogge; Dahl, Ida Sophie; Flatøy, Linn (Bachelor thesis, 2012-01-24)
  • Magefølelsen : Jokeren i rekruttering 

   Lund, Celin Frølich; Hølvold, Andrea Solvang (Bachelor thesis, 2019)
   Bruken av magefølelse innen rekruttering er et mye omtalt tema, spesielt innen konsulentbransjen. Vårt utgangspunkt som forskere bygger på erfaring fra både skolebenken og arbeidsliv, og vi opplever et gap mellom forskning ...
  • Maktbalansen i den norske dagligvarebransjen 

   Andersen, Anine Kristin Bjerke; Abraham, Samrawi Berhane; Aagaard, Daniel (Bachelor thesis, 2016-11-17)
   Det norske dagligvaremarkedet har de siste tiårene fått færre aktører på kjedesiden, noe som har resultert i at det kun er tre aktører som kontrollerer matdistribusjonen til hele Norge. Konkurransesituasjonen har fått ...
  • Maktbalansen mellom leder og ekstern konsulent : En kvalitativ studie av maktbalansen mellom ledere og eksterne konsulenter 

   Overgaard, Anniken; Pedersen, Martine (Master thesis, 2019)
   Denne masteroppgaven ble til på grunnlag av vår nysgjerrighet for ledelse ved bruk av ekstern arbeidskraft. Det rådende paradigmet er blitt utfordret som følge av blant større usikkerhet, økt markedspress, høyere krav til ...
  • Makten av idrettsutøver som sponsorobjekt. 

   Moen, Christian; Bergholt, Tom-Eirik; Wiik, Ulrikke Louise (Bachelor thesis, 2014-10-17)
   Denne oppgaven har tatt for seg sponsing i Norge. Hensikten har vært å bedre kunnskapen rundt bruk av idrettsutøvere som sponsorobjekt med formål om å hjelpe norske bedrifter med ønske om å sponse. Da sponsorat gjerne ...
  • Maktforhold i fotballen: En kvalitativ studie av agenters rolle 

   Skjæveland, Lars; Aarhus, Ola Brown (Master thesis, 2021)
   I denne masteroppgaven har vi undersøkt maktforhold i det norske fotballmarkedet med spesiell vekt på agenters rolle. Vi har sett på forholdet mellom agenter og spillere, og agenter og klubber. Gjennom forskningsspørsmål ...
  • Maktforholdet mellom spinndoktorer og politiske journalister 

   Tabari, Atena; Finstadsveen, Anne (Bachelor thesis, 2015-10-12)
   Etter å ha studert PR og samfunnspåvirkning i tre år på Markedshøyskolen, har vi blitt svært inspirerte til å skrive en bacheloroppgave om politisk kommunikasjon. I denne bacheloroppgaven er formålet å generere ny kunnskap ...
  • #MaktTilFolket - En oppgave om kildens påvirkningskraft 

   Johnsen, Sophie; Nybø, Caroline Jøsok (Bachelor thesis, 2016-11-15)
   Denne bacheloroppgaven setter søkelyset på hvordan bedrifter og merkeholdere bør kommunisere. Det er ikke bestandig lurt at bedriften kommuniserer selv, men at bedriftens budskapsformidler er en vanlig privatperson som ...
  • Maktutviklingen i sportsbransjen sett opp mot matvarebransjen. 

   Hegge, Nina (Master thesis, 2014-10-01)
   Denne oppgaven tar for seg en sammenlikning av maktfordelingen i matvarebransjen og sportsbransjen. Undersøkelsen er gjort basert på Tranøy´s (2007) tre makt prinsipper: makt over utfall, regimakt og mørkemakt. Metoden som ...
  • Mangfoldsledelse. En studie om å tilrettelegge for mangfold i rekrutteringsprosessen i norsk arbeidsliv 

   Bamidale, Badejo (Bachelor thesis, 2020-05-26)
   Formålet med dette studiet har vært å avdekke hvilke holdninger og ambisjoner rekrutteringsansvarlige har rundt mangfold, rekruttering, og mangfold i rekrutteringsprosessen med utgangspunkt i denne problemstillingen: ...