Now showing items 65-84 of 1364

  • Å beholde på frivillige: En kvalitativ studie om motivasjon i frivillige organisasjoner 

   Aasebø, Camilla; El Hamouti, Mounir (Bachelor thesis, 2017)
   Denne bacheloroppgaven handler om motivasjon i den frivillige sektoren. Vi har definert motivasjon som en prosess som setter i gang, gir retning til, opprettholder og bestemmer intensitet i atferd. Motivasjon er drivkraften ...
  • Å kaste lys ned forsyningskjeden. En studie av forbrukeres holdning til merkevarenes sosialbærekraftige kjedeansvar 

   Hjelset, Terje Emil; Skage, Arvid (Bachelor thesis, 2020-05-29)
   Studiens tematikk og hensikt Denne bacheloroppgaven tar for seg forbrukernes ansvarsfordeling for sosialbærekraftige kriser i merkevarenes forsyningskjeder. Dette, da det foreligger lite forskning på sosial bærekraft i ...
  • Å lede gjennom sine ansatte. 

   Aabo, Kristina Olander; Furnes, Julie Klev (Bachelor thesis, 2014-10-28)
   Frontlinjepersonell på hotell har ofte det første møtet med gjesten og det knyttes en del forventninger til deres prestasjoner. Forventningene kommer fra flere hold, som fra deres ledere og gjestene selv. Man kan derfor ...
  • Å lede i en ny æra : Et konseptuelt studie av positivt lederskap, innovasjon og digitalisering 

   Fagerholt, Stine Emilie; Stranden Kolås, Amalie (Master thesis, 2020-06)
   Problemet​: Å lede kunnskapsarbeidere til å forløse den kunnskap og kreativitet som kreves for verdiskapning i den fjerde industrielle revolusjon. Problemstilling​: Hvordan kan digitalisering fremme innovasjon gjennom ...
  • Å lede i takt med stadig nye krav til ledelse 

   Omland, Marte Ramos; Thorsheim, Agnete (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Det forventes at dagens ledere skal utvikle interne strukturer, takle press og tidsfrister, motivere, stimulere og støtte egne ansatte, planlegge, organisere, kontrollere, fatte gjennomtenkte beslutninger på bakgrunn av ...
  • Å løfte i flokk. En kvalitativ studie av prososial motivasjon i Helse- og omsorgsdepartementet. 

   Klufterud, Kamilla; Larsen, Malin Thorsen; Nilsen, Rachel Bøe (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   Denne bacheloroppgaven omhandler prososial motivasjon i Helse- og omsorgsdepartementet. Prososial motivasjon er her definert som motivasjonen til å bidra med noe nyttig og verdifullt for andre. Denne formen for motivasjon ...
  • Å nyte å yte som seniorborger 

   Finne, Ellen Birgitte; Selmer, Ann-Kristin (Bachelor thesis, 2017-09-15)
  • Å samtale på jobb - Hvordan ledere kan få motiverte medarbeidere med høy eierskapsfølelse 

   Myrvold, Kristin; Johansen, Mia; Emanuelsen, Susanne (Bachelor thesis, 2012-01-10)
  • Åpenhet varer lengst: en kvantitativ studie av transparent prising sin tillitsskapende effekt 

   Schafferer, Marius Jonas; Bjørnes Olsen, Ola (Bachelor thesis, 2020)
   Ved å gi kunder innsikt i deres kostnader og prissetting, ønsker bedrifter å bli oppfattet som en aktør man kan stole på. Enkelte internasjonale selskaper har tatt i bruk praksisen om åpenhet, men av en eller annen grunn ...
  • Åpent Kontorlandskap 

   Eriksen, Nicole Høeg (Bachelor thesis, 2019)
   Denne Bacheloroppgaven tar for seg temaet åpent kontorlandskap, og hvordan interiørarkitektur og design kan medvirke til positive holdninger og adferd i et åpent kontorlandskap. Kontoret oppgaven skal dreie seg om er ...
  • Åpent kontorlandskap = et godt kommunikasjonsklima? 

   Brattli, Simone; Elgar, Karen Sofie (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   Denne oppgavens formål har vært å undersøke hvilken påvirkning valgt kontorløsning har på en avdelings kommunikasjonsklima. Vi har benyttet en avdeling i Marine Harvest Markets for å besvare problemstillingen, som lyder ...
  • Bacheloren er fullført, hva nå? 

   Fossum, Charlotte; Sollund, Sandra; Berger, Tonje (Bachelor thesis, 2016-11-07)
   Vår bacheloroppgave omhandler nyutdannede kvinner og deres første møte med arbeidslivet etter avsluttet utdanning. Vi undersøkte dette fenomenet ved hjelp av problemstillingen: ”Har kjønn og alderssammensetning i bedrifter ...
  • Bacheloroppgave 

   Sørlie, Marie Mercedes; Kværner, Amalie; Braaten, Cathrine Asp (Bachelor thesis, 2018-09-26)
   Denne bacheloroppgaven har tatt utgangspunkt i problemstillingen; “På hvilken måte benyttes muntlig kommunikasjon som et virkemiddel for å øke motivasjon og mestring blant de ansatte i organisasjonen Plan-B.” . Formålet ...
  • Bacheloroppgave 

   Bakken, Thea Omsland (Bachelor thesis, 2018-09-25)
   I denne bacheloroppgaven har jeg valgt å ta for meg temaet barneskole. Oppgaven tar utgangspunkt i nye Sydskogen skole. Det gamle skolebygget ble revet for et år siden og arbeidet med den nye skolen er i full gang. Jeg ...
  • Bacheloroppgave 

   Olsen, Katrine (Bachelor thesis, 2018-09-25)
   Denne bacheloroppgaven går ut på å løse problemstillingen «Hvordan kan man designe en nettbasert læringsplattform for å hjelpe unge grafisk design studenter (18-30 år) som synes koding er vanskelig, å lære HTML5 og CSS3 ...
  • Bacheloroppgaven 

   Lindstad, Christina; Sætre, Sebastian (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   Hotellmarkedet preges i dag av sterke etterspørselssvingninger, som videre resulterer i varierende etterspørsel etter arbeidskraft. Dette er spesielt gjeldende sesongbasert hotelldrift ved perifere destinasjoner. ...
  • Backpackere i Norge: En Kartlegging av deres Behov og Motiver 

   Unknown author (Bachelor thesis, 2012-11-28)
  • Backpacking: Motivasjon - Identitet - Refleksjon 

   Helleseth, Elise; Albrigtsen, Line; Aaraas, Therese (Bachelor thesis, 2012-11-28)
  • Bak enhver fremragende mann står en kvinne – eller flere kvinner. 

   Larsen, Katrine Bakken; Larsen, Maren (Bachelor thesis, 2014-10-20)
   Kommunikasjonsbransjen har fått mye blest om dagen, ikke bare i forhold til at de opererer med skjulte lister og lobbyisme, men mye oppmerksomhet har også blitt rettet mot hvem disse i bransjen egentlig er. De bestemmer ...
  • Bakgrunnsmusikkens påvirkning på kvinners kjøpsatferd 

   Høgalmen, Cecilie; Hovland, Ingrid; Høimyr, Monika (Bachelor thesis, 2017)
   I denne bacheloroppgaven ønsket vi å kartlegge hvordan musikk kan påvirke kvinner i en kjøpsprosess. Vi valgte å avgrense til kvinner da forskning viser at kvinner har et annet handlemønster enn menn. Problemstillingen ...