Now showing items 21-40 of 1364

  • Akupunktur og migrene 

   Jonassen, Sivert (Bachelor thesis, 2015-02-04)
   Denne bacheloroppgaven ønsker å belyser hva forskning sier om effekten av akupunktur på migrene gjennom problemstillingen: ”Hva sier forskning om effekten av akupunktur på migrene?”. Metode Har valgt å bruke en ...
  • Akupunktur og migrene 

   Waage, Lise (Bachelor thesis, 2016-04-19)
   Innledning: Denne oppgaven ønsker å undersøke effekten av akupunktur ved forebyggende behandling av migrene, gjennom problemstillingen: ” I hvilken grad er akupunktur effektiv i forebyggende behandling av migrene?”. Oppgaven ...
  • Akupunktur og Spiseforstyrrelse 

   Kraus, Dorothee (Bachelor thesis, 2016-04-14)
   Bakgrunn: Anorexia nervosa er en ”moderne” sykdom som ikke blir nevnt i historiske kinesiske tekster. Moderne TKM forfattere beskriver teorier i forbindelse med AN, men per i dag finnes det ingen omfattende forståelse ...
  • Akupunktur og treningskapasitet – en kasusstudie 

   Morken, Arne (Bachelor thesis, 2015-02-04)
   Det er skrevet og forsket mye på virkningen av akupunktur for å lindre og helbrede sykdom, men lite om akupunktur som verktøy og metode for å forbedre normalfunksjon hos friske mennesker. I denne oppgaven ser jeg på bruk ...
  • Akupunktur, infertilitet og IVF 

   Vindenes, Hanne Listøl (Bachelor thesis, 2016-04-19)
   Bakgrunn: Ufrivillig barnløshet er ett problem som rammer omtrent 10 % av den norske befolkningen og det er en økende andel som søker hjelp til å bli gravide. 3-4% av barna som blir født hvert år i Norge blir til ved ...
  • Akupunkturbehandling av kronisk ikke-bakteriell prostatitt 

   Kolberg, Thor Arne Lunde (Bachelor thesis, 2015-02-04)
   Tittel 前列腺炎 (Qián liè xiàn yán, prostatitt): Akupunkturbehandling av kronisk prostatit. Bakgrunn Så mange som 15 % av voksne menn rammes av lidelsen kronisk prostatitt (1). Etiologien til ikke-bakteriell kronisk prostatitt ...
  • Albania- en potensiell merkevare? 

   Danielsen, Ingvild; Guldbrandsen, Stian Ihle; Henriksen, Mats (Bachelor thesis, 2013-11-27)
  • ”Alle kjenner apa, apa kjenner ingen” - Onboarding, finn din plass i organisasjonskulturen 

   Sjøflot, Henriette; Eriksen, Nora Rognstad; Gaard, Inger Helene (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   I denne bacheloroppgaven er det undersøkt hvordan nyansatte opplever å bli inkludert i en allerede eksisterende organisasjonskultur. Det er antatt at bedrifter har strategier for å skape en god organisasjonskultur som ...
  • Alltid billig! Det dynamiske samspillet mellom Onboarding og Employer Brand: En casestudie om Lefdal Lagunen 

   Baug, Mathias; Nguyen, Huy (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Vår casestudie tar for seg de to HR-strategiske virkemidlene onboarding og employer brand hos Lefdals varehus på Laguneparken. Lefdal som organisasjon hadde sin oppstart på Bakkestua i Oslo i 1936. Siden den gang har de ...
  • Alt er normalt : Et spill for seksualitetsundervisningen 

   Karlsen, Veronica; Hansen, Hanna Røsholt; Guttormsen, Aase Lotte Grude (Bachelor thesis, 2019)
   Visste du at 44% er misfornøyd med seksualitetsundervisningen i Norge? Eller at pensum som benyttes i undervisningen i dag underbygger fordommer? For dette prosjektet er det tatt utgangspunkt i den manglende og ...
  • Alt for barna? - en kartlegging av mødres holdninger til luksusbekledning for barn 

   Johansen, Mai-Linn; Berdal, Martine; Bjåstad, Magnus Knudsen (Bachelor thesis, 2014-10-14)
   Denne bacheloroppgaven vil ta for mødres holdninger til lukusbekledning til barn. Den vil kartlegge og belyse deres holdninger, og knytte dette opp mot holdningsteori. Vi ble inspirert av en debatt som pågått i media på ...
  • Alternative tilknytningsformer for arbeid i privat helse- og omsorgssektor 

   Virik, Andreas Ugland; Opsahl, Harald Olstad; Ruud, Lars (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Hensikten med denne oppgaven er å undersøke fordeler og ulemper i forbindelse med fleksibel organisering. Oppgaven er avgrenset til å undersøke bruken av alternative tilknytningsformer i den private helse- og omsorgssektoren ...
  • Amming og redusert risiko for overvekt hos barn 

   Trebler, Maren (Bachelor thesis, 2016-11-01)
   Bakgrunn: Antall barn og unge som lider av overvekt eller fedme øker kraftig for hvert år. Nylig har flere studier foreslått at amming kan redusere risiko for å utvikle overvekt og av den grunn bør det oppfordres til økt ...
  • An image-based visual strategy for working with color contrasts during design 

   Sandnes, Frode Eika (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  • En analyse av strategivalget til e-handelbedriften Komplett.no, og vurdering av valgenes betydning for deres suksess 

   Bråten, Henrik (Bachelor thesis, 2013-12-05)
   I denne besvarelsen har vi tatt for oss fagfeltet strategi og i den forbindelsen dens tematikk og teori. For å belyse dette valgte vi å se nærmere på Komplett.no og deres strategi valg for ehandel. Vi har valgt å benytte ...
  • Anamnese - Den manuelle behandlerens viktigste verktøy 

   Kristiansen, Eirik; Singh, Sanpreet (Bachelor thesis, 2016-11-02)
   I forkant av pasientkonsultasjoner er det nødvendig å innhente informasjon vedrørende pasientens sykdom eller problem. En patoanatomisk diagnose stilles primært på bakgrunn av anamnese, kliniske undersøkelser og laboratoriske ...
  • Animations in Cross-Platform Mobile Applications: An Evaluation of Tools, Metrics and Performance 

   Biørn-Hansen, Andreas; Grønli, Tor-Morten; Ghinea, Gheorghita (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Along with the proliferation of high-end and performant mobile devices, we find that the inclusion of visually animated user interfaces are commonplace, but that research on their performance is scarce. Thus, for this ...
  • Anmeldelser på TripAdvisor: en økende makt over hotellmarkedet? 

   Nowak, Pernille; Höjstedt, Lisa; Olsen, Hanne (Bachelor thesis, 2017)
   Besvarelsen tar i utgangspunktet forbrukerens tilbakemeldinger på TripAdvisor og hvordan hotellene kan bruke disse tilbakemeldingene til å forsterke deres svake sider. Vi har valgt å dele bacheloroppgaven inn i fem ...
  • Ansatte som merkevarebyggere 

   Knutsen, Sindre; Kristiansen, Tomas; Nesse, Arthur (Bachelor thesis, 2020-06)
   Hvilken rolle innehar ansatte som merkevarebyggere? … Merkevarebygging er et kjent fenomen i markedsføringslitteraturen. Det foreligger relativt lite forskning på ansattes innvirkning på prosesser rundt merkevarebygging ...
  • Anskaffelser på tvers av landegrenser: En casestudie av prosjektet Beitstadsundbrua 

   Tranaas, Sigrid; Mali, Solem (Bachelor thesis, 2020-06-02)
   Dagens samfunn er i stor grad preget av samarbeid på tvers av landegrensene og globalisering blir ofte omtalt i form av å knytte land tettere sammen. Samtidig står vi nå i en unik situasjon, relatert til coronaviruset, ...