• Hverdagsapper 

      Fagereng, Aina Elise; Øren, Sondre (Bachelor thesis, 2017-10-28)
      Denne bacheloroppgaven tar for seg temaet hverdagsapper som er blitt mer vanlig på den raskt voksende kommunikasjonsplattformen apper for digitale enheter. Med hverdagsapper mener vi apper som gir fordeler til forbrukere ...