• En analyse av boligprisene i Oslo fra et makroøkonomisk perspektiv 

      Dolmseth, Nora Marie; Hammer, Ingrid; Konjhodzic, Ajsa (Bachelor thesis, 2021)
      Oppgavens bakgrunn og tema I denne bacheloroppgaven ser vi nærmere på boligmarkedet i Oslo de siste 15 årene. Vi undersøker hvordan ulike økonomiske makrofaktorer påvirker boligprisene. Vi har tatt utgangspunkt i ...