• Fysisk aktivitet: en behandlingsmetode mot depresjon 

      Eggen, Anniken; Larsen, Ida Helene (Bachelor thesis, 2017-09-21)
      Bakgrunn: Verdens helseorganisasjon hevder at i år 2020 vil psykiske lidelser være den viktigste årsaken til sykdomsbelastning i vestlige land. I Norge vil opp mot halvparten av befolkningen oppleve en lettere psykisk ...