• Holdninger til bruk av stealth marketing 

      Garthus, Ingunn; Haugen, Jeanette (Bachelor thesis, 2016-11-15)
      Skjult markedsføring er en svært utbredt markedsføringsstrategi, men typen stealth marketing er nokså ukjent for de fleste forbrukere. Vi har i vår bacheloroppgave valgt å skrive om hvilken effekt bruken av stealth ...