• Arbeide på naturlig vis 

      Haggren, Nora (Bachelor thesis, 2017-09-21)
      I dette prosjektet ser du utarbeidingen av et kontorlokale i Universitetsgata 8. Det er her utarbeidet et kontorlokale som skal være et egnet sted for mindre bedrifter interiørarkitekter og arkitekter som ønsker å leie ...