• Selvledelse: en bevisstgjøring 

      Isaachsen, Karsten Øvland; Indergård, Marte Albertine; Mihle, Maria-Christine Hangaas (Bachelor thesis, 2015-04-30)
      SAMMENDRAG Bakgrunn Forfatterne har gjennom tre år på Kaospilotene tilegnet seg en gryende interesse for selvet som fenomen og selvledelse som en bevisst handling. Vi tror at det finnes bred interesse for begrepet ...