• Hva gjør en festival konkurransedyktig? En casestudie om Vinjerock 

      Jacobsen, Julie Kyrrø; Carlos, Maria Jose Curay; Svanholm, Hilde (Bachelor thesis, 2017-10-16)
      Vår problemstilling omfatter festivalers konkurranseevne og festivaler som trend i norsk reiseliv. Ved å benytte en casestudie på Vinjerock har vi prøvd å avdekke hvilke faktorer som gjør en festival i Norge vellykket ...