• Frivillige organisasjoner: Sosiale medier som kommunikasjonskanal 

      Jakobsen, Lena; Ulvang, Sol Irén (Bachelor thesis, 2015-10-12)
      Inspirasjonen for denne oppgaven var en rapport om ”Nettverkssamfunn og frivillige organisasjoner” publisert av Senter For Forskning På Sivilsamfunn Og Frivillig Sektor, og skrevet av Kari Steen-Johnsen, Bernard Enjolras ...