• Kartlegging av kostholdet til turnusansatte innen helsesektoren 

      Nautnes, Stina; Skaare, Martine (Bachelor thesis, 2017-09-15)
      Bakgrunn: Rundt 33 % av Norges befolkning jobber turnusarbeid. Rapporten "arbeidstid og helse" fra statens arbeidsmiljøinstitutt viser at de som jobber turnus har økt risiko for en rekke livsstilssykdommer, som en følge ...