• Ledelsens evne til motivasjon i privat kontra offentlig sektor. 

      Ofeigsdottir, Heida; Mørk, Christine; Løvholen, Kaja (Bachelor thesis, 2014-10-28)
      I heten av nåtidens diskusjon rundt konkurranseutsetting av barnehager settes det sterkere lys på hvorvidt man ønsker å jobbe i privat kontra kommunal sektor. Vi fikk en interesse for hvorvidt ansatte trives best i en av ...