• Bacheloroppgave 

      Olsen, Katrine (Bachelor thesis, 2018-09-25)
      Denne bacheloroppgaven går ut på å løse problemstillingen «Hvordan kan man designe en nettbasert læringsplattform for å hjelpe unge grafisk design studenter (18-30 år) som synes koding er vanskelig, å lære HTML5 og CSS3 ...