• Frisklivsarbeid rettet mot barn og unge 

      Morskogen, Marina; Pajnic, Helen Westgård (Bachelor thesis, 2017-09-21)
      Bakgrunn Studiens hensikt har vært å belyse hvilke arbeidsmetoder de ansatte på frisklivssentraler bruker for å redusere overvekt blant barn og unge. Vi ønsket å se på hvorfor de har valgt å etablere et tilbud og hvordan ...