• Barrierer for innovasjon: delingsøkonomi med gårsdagens regler? 

      Nestås, Casper Wiig; Opsal, Anders; Paulsen, Sondre Rype (Bachelor thesis, 2017-10-07)
      Vår bacheloroppgave har som formål å gi en dypere innsikt i hvordan finanskomiteen håndterer reguleringene av delingsøkonomien. For å avgrense fenomenet, har vi valgt å ta utgangspunkt i den mye omtalte tjenesten Uber. ...