• Hva ser en salgsleder i Norge etter ved ansettelse av nye B2B-selgere? 

      Paulsen, Vilde Bang; Nordahl-Olsen, Mari; Utengen, Malene Sletten (Bachelor thesis, 2017-10-03)
      I denne oppgaven har vi studert hva en salgsleder vektlegger ved ansettelse av nye selgere. Vi har fokusert på å intervjue mennesker med lang erfaring innen salg, og som er ansatt i rekrutteringsbransjen, for å få en bred ...