• Best Value Procurement: Et friskt pust i offentlige anskaffelser? 

      Jensen, Tiril Blindheim; Ramberg, Kristine; Hass, Rebecca (Bachelor thesis, 2020)
      Denne oppgaven tar for seg prosjektstyrings- og anskaffelsesmetoden Best Value Procurement (BVP). Ideen om utformingen av metoden er basert på at man ønsket å finne en bedre måte å gjennomføre prosjekter på, da mange ...