• LEDELSE: FRA KJØNN TIL PERSON 

      Sagerud, Victoria Venbakken; Prag, Daniel (Bachelor thesis, 2015-10-21)
      Den overordnede problemstillingen for denne oppgaven er: Hvilke oppfatninger finnes om maskulin og feminin ledelse? Oppgaven belyser ulike oppfatninger om ledelse knyttet til maskuline og feminine personlighetstrekk, i ...