• Strategisk prising mot ferie- og fritidsmarkedet i Oslo 

      Kjærnes, Karl Jørgen; Salvesen, Maren Kjelsaas (Bachelor thesis, 2018-10-01)
      Denne oppgaven tar for seg fagfeltet Revenue Management og fenomenet strategisk prising for hotellbransjen i Oslo. De siste 15 årene har hotellpriser i Norge stått tilnærmet stille. Mye av forklaringen ligger i økt ...