• Digitale transformasjoner og soft skills: En studie av syv virksomheter i Oslo-regionen. 

   Tangen, Maiken Elise; Storhoug, Tone (Master thesis, 2019)
   Funn fra vårt kvalitative studie indikerer at soft skills har stor betydning i gjennomføring av digitale transformasjoner. Kommunikasjon, endringsvilje, empati, eierskap, samarbeidsevne, og læringsvilje blir ansett som ...
  • DYADISK LEDERSKAP: Hvordan utvikle gode jobbrelasjoner 

   Stenhaug, Linn; Agerbo, Ane Tenvik; Tangen, Maiken Elise (Bachelor thesis, 2017)
   Utgangspunktet for denne oppgaven er å kartlegge hva som skal til for å skape en god dyade mellom leder og medarbeider. På bakgrunn av dette utarbeidet vi følgende problemstilling: ”Hva skal til for å skape en god ...