• Forventinger til arbeidsverktøy etter den tredje industrielle revolusjon 

      Ulsnes, Per Fredrik; Fjellanger, Preben; Danielsen, Sigurd (Bachelor thesis, 2019)
      Denne bacheloroppgaven tar utgangspunkt i forventninger i psykologisk kontraktteori, og fokuserer på hvilke forventninger som ligger opp mot digitale verktøy, i offentlige organisasjoner. Formålet med studien har vært å ...