• Aktivitet fra barn til voksen – En litteraturstudie 

      Jonassen, Jessica Synnøve; Vadstein, Silje (Bachelor thesis, 2018-10-03)
      Hos tidligere generasjoner var det å være fysisk aktiv en naturlig del av hverdagen, både på jobb og gjennom forflytning mellom hjem, skole og arbeidsplass. Dagens samfunn stiller mindre krav til fysisk aktivitet i hverdagen, ...