• En annerledes onboarding 

   Borch, Ida; Ellingsen, Emilie; Rougthvedt, Hannah (Bachelor thesis, 2021)
   Vi har i denne bacheloroppgaven valgt å undersøke tema onboarding, rettere sagt dagens onboarding; digital onboarding. Dette er et område det finnes lite forskning på. Fremfor å snakke med virksomheter om hvordan onboarding ...
  • Lederutvikling hos mellomledere: En kvalitativ studie om overordnede sin betydning for mellomlederes utvikling 

   Pettersen, Mina; Rosenlund, Maud (Bachelor thesis, 2021)
   I vår bacheloroppgave forsøker vi å gi økt forståelse for overordnedes betydning for mellomlederes lederutvikling. Det mangler imidlertid forskning på feltet, og stadig flere stiller spørsmål ved virkningen av lederutvikling. ...