• En utvidet reiseopplevelse i lomma 

      Johansen, Karoline Tangen (Bachelor thesis, 2021)
      Denne oppgaven tar for seg hvordan reiselivsnæringen kan bruke og videreutvikle mobil teknologien, og hvordan bruken av mobilteknologi påvirker reiseopplevelser i Oslo som destinasjon. I lys av Covid-19 situasjonen, har ...