• Studie i ubevisst påvirkning gjennom sensorisk markedsføring 

      Walbækken, Ingrid; Øynebråten, Helene; Skancke, Fredrik Tomter (Bachelor thesis, 2016-11-18)
      Sensorisk markedsføring har de siste årene blitt et mer utbredt begrep innenfor markedsføring. I denne oppgaven har det blitt lagt fokus på å forstå hvilken effekt de ulike sanseinntrykkene vi blir utsatt for, har på ...