• Acupuncture and stroke 

   Mohagen, Marianne (Bachelor thesis, 2016-04-19)
   Background: 15000 Norwegians are affected by stroke each year, with the direct cost estimated to be 7-8 billion kroner yearly (1). Stroke is prevalent mainly in the elderly, and with an increasing number of elderly people ...
  • Akupunktur mot kroniske korsryggsmerter: en litteraturstudie av teori og nyere forskning 

   Hansen, Maria Omberg; Jerring, Fredrikke Sofie (Bachelor thesis, 2017-09-15)
   Bakgrunn for oppgaven Korsryggsmerter er en av de vanligste årsakene for besøk hos fastlege her til lands (1). Rygglidelser er den største enkeltdiagnosen for trygdeutbetalinger i Norge, sammen med nesten 15% av ...
  • Akupunktur og Allergisk Rhinitt 

   Skaret, Nina Wiggen (Bachelor thesis, 2016-04-19)
   Bakgrunn for oppgaven: Valg av temaet begrunnes med egen interesse for å få en bedre innsikt og forståelse av diagnosen, med tanke på erfaring og fremtidig klinisk arbeid. Allergisk rhinitt er en lidelse som er stort utbredt ...
  • Akupunktur og hetetokter i overgangsalder 

   Moen, Hilde Nyhus (Bachelor thesis, 2016-04-19)
  • Akupunktur og irritabel tarm syndrom (IBS); en litteraturstudie med fokus på reduksjon av stress 

   Hammer, Trine; Nerland, Helge André Dønnum (Bachelor thesis, 2017-09-19)
   Bakgrunn og hensikt Irritabel tarm syndrom (IBS) er en utbredt diagnose hvor forhøyet stress respons antas å være en av flere mulige disponerende faktorer. Det er i vestlig medisinsk litteratur lagt frem flere hypoteser ...
  • Akupunktur og medikamentelle bivirkninger 

   Willersrud, Susanne; Andresen, Eirin Gislerud (Bachelor thesis, 2016-04-19)
   Et stadig økende antall krefttilfeller i Norge, gir et stadig økende antall pasienter som må gjennomgå cellegiftbehandling. En vanlig bivirkning ved denne behandlingen er kvalme. Da det per i dag ikke finnes gode nok ...
  • Akupunktur og migrene 

   Waage, Lise (Bachelor thesis, 2016-04-19)
   Innledning: Denne oppgaven ønsker å undersøke effekten av akupunktur ved forebyggende behandling av migrene, gjennom problemstillingen: ” I hvilken grad er akupunktur effektiv i forebyggende behandling av migrene?”. Oppgaven ...
  • Akupunktur og Spiseforstyrrelse 

   Kraus, Dorothee (Bachelor thesis, 2016-04-14)
   Bakgrunn: Anorexia nervosa er en ”moderne” sykdom som ikke blir nevnt i historiske kinesiske tekster. Moderne TKM forfattere beskriver teorier i forbindelse med AN, men per i dag finnes det ingen omfattende forståelse ...
  • Akupunktur, infertilitet og IVF 

   Vindenes, Hanne Listøl (Bachelor thesis, 2016-04-19)
   Bakgrunn: Ufrivillig barnløshet er ett problem som rammer omtrent 10 % av den norske befolkningen og det er en økende andel som søker hjelp til å bli gravide. 3-4% av barna som blir født hvert år i Norge blir til ved ...
  • Hva er meridianer, og finnes de? En drøfting av to paradigmer, forskning og meridianteori. 

   Luukkonen, Mirja; Leren, Marius Ryan (Bachelor thesis, 2016-04-19)
   Akupunktur anses fortsatt som en alternativ medisin i vårt samfunn og det er mye fokus på hvor vidt akupunkturen har en effekt eller ikke. Mye av kritikken rettet mot akupunkturen, bunner i en mangel på aksept av de ...
  • Hva sier Tradisjonell Kinesisk Medisinsk teori om syndromdifferensiering og punktvalg ved insomni?: en sammenligning mellom litteratur og nyere forskning 

   Visdal, Gro; Jensen, Anette Bratberget (Bachelor thesis, 2017-09-20)
   Denne bacheloroppgaven er en litteraturstudie på akupunktur og insomni. Søvn er et viktig og grunnleggende fundament i menneskets liv (1). Insomni er et økende problem som berører mange i dagens samfunn. Studien baserer ...
  • Hvordan behandles erektil dysfunksjon med akupunktur og hvilken effekt har det? 

   Lembach-Beylegaard, Knut (Bachelor thesis, 2016-04-14)
   Bakgrunn for oppgaven: Det kan være vanskelig for menn å søke hjelp for ED (1,2). Det kan være mange grunner til dette, blant annet manglende støtte og fornektelse av problemet. Menn som knytter sin selvfølelse opp mot ...
  • Kan akupunktur redusere symptomene på mild depresjon? 

   Rolstad, Linn Elisabeth (Bachelor thesis, 2016-04-19)
   Bakgrunn Depresjon er en psykisk tilstand som kan komme til uttrykk i fysiske plager. Noen pasienter ønsker å bli hørt og trodd, og har behov for en samtale vel så mye som den fysiske behandlingen. Med den erfaringen ble ...
  • Mekanismene bak smertelindring 

   Bjerke, Ellen Marit; Bjerkestrand, Anne Lise (Bachelor thesis, 2019)
   Innledning: I denne oppgaven ønsker vi å søke i litteraturen etter akupunkturens virkemekanismer, sett fra et vestlig medisinsk perspektiv, knyttet til behandling av smerter. Metode: Litteraturstudie, med fokus på ...