• Merkekonseptets- og tidsperspektivets effekter på preferanse og betalingsvillighet 

      Aasen, Anette Marie; Aasen, Heidi; Vammeli, Martine Alida Rossvik (Bachelor thesis, 2015-10-23)
      Merkepersonlighet har de seneste årene gjort seg fremtredende innenfor markedsføringsrelatert forskning. Det er viktig å være innforstått med at merkevarens fundament, merkekonsept, må være grundig etablert. Derfor forsøker ...