• Coaching – en ledarstil? 

      Andersson, Adam (Bachelor thesis, 2017)
      Denna Bacheloruppsats förmedlar ett perspektiv kring coaching och dess relevans som ett fullständigt eller delvis inkluderande ledarskap. Uppsatsen framställer en teoretisk och empirisk förståelse kring de positiva och ...