• Akupunktur og medikamentelle bivirkninger 

      Willersrud, Susanne; Andresen, Eirin Gislerud (Bachelor thesis, 2016-04-19)
      Et stadig økende antall krefttilfeller i Norge, gir et stadig økende antall pasienter som må gjennomgå cellegiftbehandling. En vanlig bivirkning ved denne behandlingen er kvalme. Da det per i dag ikke finnes gode nok ...