• En tverrsnittsundersøkelse av turnoverintensjon i restaurantbransjen 

   Nyhammer, Kristin; Johansen, Hannah Victoria Eidsvik (Bachelor thesis, 2021)
   Vi har valgt å undersøke hvilke faktorer som foreligger til turnoverintensjon i restaurantbransjen. Vi bruker Peppes Pizza som studieobjekt. Vårt formål er å kunne gi en beskrivende forklaring på hvorvidt indre motivasjon, ...
  • Frelsere eller parasitter? Ledermotiver for bruk av IT-konsulenter 

   Bastesen, Jarle; Ørjasæter, Elin (Chapter, 2020)
   Abstract: The high degree of digitalization in Norway depends on external ITconsultants working on internal projects in private firms as well as in public organizations. This is partly because of organizations’ need for ...
  • Gårsdagens suksess – morgendagens begrensning? Strategisk relevant handlingsrom: En rikere forståelse av leders handlingsrom 

   Bastesen, Jarle; Lange, Birthe Kåfjord (Chapter, 2020)
   Managerial discretion is said to be a fundamental condition for effective leadership. Studies of managerial discretion have to a large degree focused on the magnitude of managers’ discretion and how different factors ...
  • HRM-praksiser i TV-produksjon 

   Bastesen, Jarle; Nesheim, Torstein; Ørjasæter, Elin (Chapter, 2023)
   The research on and practice of human resource management (HRM) typically are related to standard employment relationships and the HRM triad of line managers, employees and a HRM department. In this chapter we describe and ...
  • Ledelse av mennesker i det nye arbeidslivet 

   Bastesen, Jarle; Lange, Birthe Kåfjord; Næss, Hans Erik; Thon, Andreas Norgår (Book; Peer reviewed, 2020)
  • Møtevirksomhet på agendaen 

   Joramo, Silje; Martinsen, Christian Fuglø (Master thesis, 2022)
   Det tematiske utgangspunktet i denne masteroppgaven, omhandler lederens innvirkning på møtevirksomhet i det hybride arbeidslandskapet. Om lederen kan fungere som en katalyserende faktor, som bidrar til hensiktsmessige ...
  • Oppdragsbasert ledelse: Ledelse og styring gjennom intensjoner 

   Bastesen, Jarle; Lange, Birthe Kåfjord; Næss, Hans Erik; Thon, Andreas Norgår (Chapter, 2020)
   Abstract: In recent decades we have seen examples of how some organizations lack the capabilities necessary to maneuver in times of uncertain, rapidly changing and unstable environments. During the Covid-19 pandemic, the ...