• Fysisk aktivitet og selvbilde blant ungdom: en kvantitativ studie 

      Butz, Tanita Marie; Bekk, Ida Mari (Bachelor thesis, 2017-09-21)
      Bakgrunn for oppgaven Ungdommer kan oppleve hverdagen som utfordrende da det skjer store endringer både fysisk, følelsesmessig, sosialt og kognitivt. Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet øker selvtilliten hos ...