• Utøvelse av HR-faglig skjønn ved styringsrettsbeslutninger 

      Vøybu, Eline; Berthelsen, Christine Colling Westerbø (Bachelor thesis, 2021)
      Arbeidsgivers styringsrett er et av de mest sentrale temaene innenfor arbeidsretten generelt og den individuelle arbeidsretten spesielt. Den tradisjonelle behandlingen av styringsretten har imidlertid knyttet an mot de ...