• Hva oppleves som stressende i frilansyrket? 

      Altersved, Mari; Bjørnstad, Maria Meinich; Bjercke, Erika (Bachelor thesis, 2016-11-08)
      I denne oppgaven ønsker vi å få svar på problemstillingen “Hva oppleves som stressende i frilansyrket?”. For å svare på dette, vil vi se på faktorene fleksibel arbeidstid, utrygg lønn, selvstendighet og usikkerhet. Vi ...