• Holdninger til produktplassering 

      Altenborn, Vegard; Boberg, Aleksander (Bachelor thesis, 2015-10-20)
      I denne bachelor-oppgaven har vi tatt for oss temaet produktplassering. Vi har med denne oppgaven valgt å skrive om produktplassering og holdninger, med den hensikt å kunne forske oss frem til en dypere forståelse og ...