• Bacheloroppgave 

      Borgås, Malin N.; Lunder, Astrid Gran; Lier, Eyvind; Støles, Christian Edvard (Bachelor thesis, 2021)
      Temaet vi har valgt for oppgaven omhandler kaffebarmarkedet i Norge med hovedfokus på Oslo. Ideen er basert på vårt inntrykk av at kaffebarmarkedet i Oslo har blitt større og vokst frem som et urbant fenomen. Vi er også ...