• Ledere og sosiale medier 

      Tønnessen, Cathrine; Esp, Tonje Beate; Egenæs, Nora Wisløff (Bachelor thesis, 2014-01-06)
      Bakgrunnen for denne oppgaven er interesse og nysgjerrighet rundt hvordan ledere bruker sosiale medier, hvorfor noen lykkes og andre ikke. Vi ønsker å avdekke hva ledere mener skal til for og lykkes i sin bruk av sosiale ...